Ανακοίνωση για το μάθημα Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Η εξέταση του μαθήματος “Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων” (μεταβατικό εξάμηνο) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 26.6.20, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, έτσι όπως έχει ανακοινωθεί στο eClass του μαθήματος.
Λεπτομέρειες για την εικονική αίθουσα διενέργειας της διαδικασίας αναφέρονται στο eClass.
Ο διδάσκων,
Βαγγέλης Σαπρίκης