Φοιτητές του π. ΤΕΙ που χρωστούν μαθήματα 1ου & 2ου εξαμήνου

Στους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ  που χρωστούν μαθήματα (εργαστήρια & θεωρίες) του 1ου και 2ου εξαμήνου δίνεται η δυνατότητα να ΜΗΝ τα παρακολουθήσουν και να εξετασθούν στις επόμενες εξεταστικές περιόδους(τελική εξέταση).