Δήλωση group στα εργαστήρια πληροφορικής(π. ΤΕΙ)

Τα  groups των εργαστηρίων του Τμήματος  έχουν αναμορφωθεί. Παρακαλούνται οι φοιτητές του π. ΤΕΙ να επισκεφθούν το TEI on line  για νέα δήλωση.

Προς διευκόλυνση των φοιτητών στη δήλωση group, θα παρέχεται καθημερινά βοήθεια στο εργαστήριο 2101 από τους καθηγητές, κατά τις ώρες: 10:00-13:00.