Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα “Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων”

Το μάθημα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων(Τριαντάρη-Βέζου) που είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη στις 6-8 στο μικρό αμφιθέατρο, θα πραγματοποιείται την ίδια ημέρα και ώρα στην αίθουσα 1307.