Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα “Εφαρμοσμένα μαθηματικά”

Το μάθημα “Εφαρμοσμένα μαθηματικά” στις 19/12/2019 στις 18:00 μμ -21:00 μμ θα γίνει εκτάκτως στην αίθουσα 3201 (κάτω από το κυλικείο).

Ο διδάσκων

Αστέριος Σόρμας