Πρόοδος στο μάθημα ” Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων”

Στις 16/12/2019 στις 10:00 στο μεγάλο αμφιθέατρο θα δοθεί πρόοδος στο
μάθημα ” Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων” Α εξαμήνου.
Στους φοιτητές θα επιτραπεί η χρήση του συγγράμματος ατομικά και μόνο.

Η διδάσκουσα
Μαρίνα Βέζου