Έντυπη αξιολόγηση διδακτικού έργου

Από την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 έως την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η έντυπη αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους/τις φοιτητές/τριες των Προπτυχιακών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των σπουδών σας καλείστε να
ασκήσετε συνειδητά και με υπευθυνότητα το πολύ σημαντικό δικαίωμά σας της
αξιολόγησης των διδασκόντων και των μαθημάτων που δηλώσατε και παρακολουθήσατε κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου 2019-2020, απαντώντας με σοβαρότητα και αντικειμενικότητα στα ερωτήματα του φύλλου αξιολόγησης, και προσθέτοντας ό,τι και όσα επιπλέον σχόλια, παρατηρήσεις, υποδείξεις επιθυμείτε.