Ανακοίνωση για το μάθημα της Μικροοικονομικής Ανάλυσης

Αγαπητοί Φοιτητές σας χαιρετώ.

Ελπίζω να είστε όλες και όλοι υγιείς! Λόγω δυσμενών συνθηκών από την πανδημία του COVID-19 γραπτές εξετάσεις στο μάθημα της Μικροοικονομικής Ανάλυσης δεν θα γίνουν.

Από τις εκ του νόμου επιλογές που έχουμε οι διδάσκοντες, εγώ επέλεξα την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ απαλλακτική εργασία.

Οι όροι και η διαδικασία υποβολής καθώς και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ απαλλακτικής εργασίας υπάρχουν στο e class του μαθήματος. Με την ευκαιρία της παρούσας ανακοίνωσης μπορούν όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο e-class του μαθήματος να ζητήσουν να κάνουν εγγραφή , προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος κ.τ.λ.

Να προσέχετε και να μείνετε ασφαλείς.

Ο καθηγητής σας,
Δρ. Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.