Ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων “Βάσεις Δεδομένων” και “Επιστήμη Δεδομένων”

Αγαπητοί Φοιτητές,

Για την εξέταση των μαθημάτων Βάσεις Δεδομένων και Επιστήμη Δεδομένων για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020 θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία που έγινε στην εξεταστική Ιουνίου-Ιουλίου 2020, με τη μορφή απαλλακτικής εργασίας. Η υποβολή των εργασιών θα γίνει αποκλειστικά μόνο μέσω του συστήματος eclass. Τις επόμενες ημέρες θα σταλεί ανακοίνωση με τις προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν οι εργασίες για τα ανωτέρω μαθήματα.

 

KOZANH24/08/2020

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΑΝΥΤΣΙΔΗΣ Κ.