Εργαστήριο «Επικοινωνία στη Διοίκηση και Τεχνολογία»

Δείτε το ΦΕΚ της ίδρυσης του εργαστηρίου «Επικοινωνία στη Διοίκηση και Τεχνολογία»