Ώρες συνεργασίας κ. Σαπρίκη

Ο καθηγητής του τμήματος ΔΕΤ κ. Σαπρίκης δέχεται τους φοιτητές στο γραφείο του κάθε Πέμπτη 10-11 & 14-15 και κάθε Παρασκευή 12-14.