Ώρες συνεργασίας κ. Σπινθηρόπουλου

Ο καθηγητής του τμήματος ΔΕΤ κ. Σπινθηρόπουλος δέχεται τους φοιτητές στο γραφείο του κάθε Πέμπτη 10-12.