Διοικητικά όργανα – Συγκρότηση τμήματος

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχει ως εξής:

 1. Τριαντάρη Σωτηρία, Καθηγήτρια του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως πρόεδρος
 2. Ζησόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως αναπληρωτής πρόεδρος
 3. Σερδάρης Παναγιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ως μέλος
 4. Χαριτούδη Γεωργία, Καθηγήτρια του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ως μέλος
 5. Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια tou τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως μέλος
 6. Σαπρίκης Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως μέλος
 7. Σόρμας Αστέριος, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως μέλος
 8. Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως μέλος
 9. Τσιώρα Αικατερίνη, Λέκτορας του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως μέλος
 10. Τσιάτσιου Ευθυμία, ΕΔΙΠ του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως μέλος
 11. Ματετζίδης Γεώργιος, φοιτητής του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως μέλος