Διαδικτυακά μαθήματα στο Δίκαιο Επιχειρήσεων και στη Μεθοδεμπορία

Για να παρακολουθήσετε τα διαδικτυακά μαθήματα στο Δίκαιο Επιχειρήσεων και στη Μεθοδεμπορία, τα οποία διεξάγονται σε συνδιδασκαλία των τμημάτων ΔΕΟΣ και ΔΕΤ πρέπει να χρησιμοποιήσετε είτε το σύνδεσμο αίθουσας https://zoom.us/my/uowm.iees1, ή το Meeting ID 685-155-7787.

Το συνοδευτικό υλικό για το Δίκαιο Επιχειρήσεων μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο https://eclass.uowm.gr/courses/IEES105/

Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας το λογισμικό τηλεκπαίδευσης zoom. Ο σύνδεσμος με τις οδηγίες για την εγκατάστασή του στους ΗΥ ή/ και στα κινητά σας τηλέφωνα είναι ο εξής: https://help.uowm.gr/?page_id=16 Οδηγίες για τη συμμετοχή σας στα διαδικτυακά μαθήματα θα λάβετε από τους διδάσκοντες σας μέσω του μέσω του eclass.

Από τη Γραμματεία

Σχετικά με τον διαδικτυακό λογαριασμό σας

Παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά τον διαδικτυακό σας λογαριασμό https://noc.uowm.gr/www/services/email/ και να εγγραφείτε στο e-class των μαθημάτων που δηλώσατε ότι θα παρακολουθήσετε, στο σύνδεσμο: https://noc.uowm.gr/www/services/eclass/

Από τη Γραμματεία

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ότι από την Πέμπτη 26 Μαρτίου θα ξεκινήσουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα στο Τμήμα Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία Για την πραγματοποίηση των εξ’ αποστάσεως μαθημάτων θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό Zoom. Τα μαθήματα του προγράμματος θα διαρκούν μιάμιση ώρα. Σας παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά τις Ανακοινώσεις του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, προκειμένου να ενημερωθείτε έγκαιρα για τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Από τη Γραμματεία

Ανακοίνωση για την πρόσκληση των υποψηφίων διδακτόρων

Λόγω των συνθηκών, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσκληση των υποψηφίων διδακτόρων να στέλνουν τους φακέλους των δικαιολογητικών με courier αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή στο email akyratsou@uowm.gr.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες γραμματείας

Για το διάστημα της αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι αιτούνται διαφόρων βεβαιώσεων και εγγράφων, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Στη συνέχεια θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τις γραμματείες στους φοιτητές τα ζητούμενα έγγραφα.

Από τη Γραμματεία

Δηλώσεις μαθημάτων

Οι δηλώσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τη Δευτέρα 16/3/2020. Παρακαλούνται οι φοιτητές του ΔΕΤ να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις τους, όσοι από αυτούς δεν τις έχουν κάνει.

Από τη Γραμματεία

Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας για το μάθημα “Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων”

Το μάθημα “Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων” (μεταβατικό) θα αλλάξει αίθουσα διδασκαλίας. Η νέα αίθουσα είναι η 1202.