Ενημέρωση για προβλήματα φοιτητών με τον λογαριασμό τους URegister ή το eClass

Για προβλήματα φοιτητών με τον λογαριασμό τους URegister ή το eClass, θα πρέπει να κατευθύνεστε στην Κεντρική Σελίδα του Πανεπιστημίου, στο πάνω δεξιά μενού, επιλέγοντας “Ιδρυματικός Λογαριασμός”.

Aπό τη γραμματεία

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων που υπηρετούν στο Εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Ανακοίνωση για το μάθημα “Αρχές Δικαίου”

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του πρώην Τ.Ε.Ι Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι από την  Τρίτη 13/10/2020 και κάθε Τρίτη  από τις 18.15 μέχρι τις 19.00  θα παρέχεται μέσω τηλεκπαίδευσης και λόγω ενσωμάτωσης το μάθημα των «ΑΡΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ».

 

Υπεύθυνος Μαθήματος

Αλέξανδρος Κολιόπουλος

Ανάρτηση πινάκων δικαιούχων στέγασης και παραλαβής κλειδιών

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

Φοιτητών/τριών 2ου έως 5ου Έτους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την υπ΄ αριθμ. 29/5-10-2020 Γ2 απόφασή του, ενέκρινε  την εισήγηση της Επιτροπής Εφορείας Φοιτητικών Εστιών για τη  στέγαση παλαιών φοιτητών/τριών στις Φοιτητικές Εστίες Κοζάνης, Γρεβενών και Φλώρινας  για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε βάσει του επικαιροποιημένου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των φοιτητικών εστιών, από την υπ’ αριθμ. 117/29-07-2020 Συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες, να παραλάβουν το κλειδί για το δωμάτιό τους στις Φοιτητικές Εστίες, αυτοπροσώπως, από τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας των αντίστοιχων πόλεων, το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Πανεπιστημιούπολη ΠΔΜ

Κτίριο Φοιτητικών Εστιών

Τ.Κ. 50150, Κοίλα Κοζάνης

Τηλ.: 24610-68271, 68275, 68276, 68277

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

Τέρμα Ταλιαδούρη Κωνσταντίνου

Τ.Κ. 51100 Γρεβενά

Email: dnikolaou@uowm.gr

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

Εύξεινος Λέσχη Φλώρινας

Μακεδονίας – Δήμητρας Γωνία

Τ.Κ.53100 Φλώρινα

Email: vsachinidis@uowm.gr,  eakrivopoulou@uowm.grpmelidou@uowm.gr

     Πρόκειται για  δικαιούχους φοιτητές 2ου έως και 5ου έτους σπουδών. Θα ακολουθήσει και δεύτερη ανάρτηση  πινάκων, μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων, μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου  2020.

Όποιος φοιτητής/τρια για οποιονδήποτε λόγο αδυνατεί να παρευρεθεί αυτοπροσώπως  τις συγκεκριμένες ημερομηνίες για να παραλάβει κλειδί, θα πρέπει έγκαιρα να επικοινωνήσει μέσω e-mail με το αντίστοιχο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, προκειμένου να ενημερώσει για την ημερομηνία που θα παραλάβει το κλειδί. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος φοιτητής/τρια δεν ανταποκριθεί εντός των οριζόμενων προθεσμιών, ή δεν επιθυμεί να παραλάβει κλειδί, η θέση του θα παραχωρηθεί σε επιλαχόντα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να δοθεί κλειδί δωματίου είναι:

 • Να συμπληρωθεί και να υπογραφεί το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, η Υπεύθυνη Δήλωση  και
 • να έχει καταβληθεί από το δικαιούχο φοιτητή/τρια το ποσό των εκατό ευρώ (100 €), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών.

Το παραπάνω ποσό των 100€ δεν αφορά τους  φοιτητές/τριες  που εισήχθησαν με τον παλιό Εσωτερικό Κανονισμό του ΤΕΙ και κατέβαλαν το ποσό των 300€ ως εγγύηση.

 • Η κατάθεση του ποσού γίνεται στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό  ΙΒΑΝ: GR04 0110 3770 0000 3770 0104 724 του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  και ως αιτιολογία πρέπει να αναγράφει: «Ονοματεπώνυμο φοιτητή /τριας» και «Αριθμός Μητρώου Φοιτητή/τριας» .
 • Οι μη δικαιούχοι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση για επανεξέταση των στοιχείων τους, μέσα σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα από την Τρίτη 06 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου), σύμφωνα με το άρθρο 6Β παρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών 2020, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την ένσταση με τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά στην παρακάτω Διεύθυνση :

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Κτίριο Φοιτητικών Εστιών

Τ.Κ. 50150, Κοίλα Κοζάνης

Τηλ.: 24610-68271, 68275, 68276, 68277

Προς αποφυγήν και περιορισμού διάδοσης του Covid-19, παρακαλούμε να τηρούνται τα μέτρα προστασίας (χρήση μη ιατρικής μάσκας).

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

Ανακοίνωση για την έναρξη χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021-Υγειονομικά Πρωτόκολλα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πρωτόγνωρες υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας, την ανάγκη για διαρκή προσαρμογή στη ρευστή κατάσταση, τις ανάγκες και τους προβληματισμούς της ακαδημαϊκής μας κοινότητας και, κυρίως, τη διασφάλιση της υγείας τόσο των φοιτητών όσο και όλων των εργαζομένων σ’ αυτό, έχει ως κύριο μέλημά του την ουσιαστική και αποτελεσματική συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ο κύριος όγκος των μαθημάτων θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο της σύγχρονης τεχνολογίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία του συνόλου των φοιτητών. Επίσης, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην υπάρχει κανενός είδους «αποκλεισμός» φοιτητή/ριας από την εκπαιδευτική διαδικασία για τεχνικούς λόγους.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων με σχετικές ενδείξεις για τη δια ζώσης ή την εξ αποστάσεως διδασκαλία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος.

Αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινους και υλικούς) γίνεται προσπάθεια να προσφερθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός μαθημάτων δια ζώσης, υπό τη σαφή προϋπόθεση της τήρησης των όρων υγιεινής και ασφάλειας για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Ως εκ τούτου και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των δια ζώσης μαθημάτων, οι φοιτητές/ριες θα πρέπει:

 • Να εισέρχονται στους χώρους του Πανεπιστημίου κάνοντας χρήση μάσκας και να τη χρησιμοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους σ’ αυτούς.
 • Να τηρούν κοινωνικές αποστάσεις.
 • Να μην παραμένουν στους χώρους του Πανεπιστημίου πριν και μετά τη λήξη μαθημάτων.
 • Να αποφεύγουν τις συναθροίσεις στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου.
 • Να απέχουν από τα διά ζώσης μαθήματα σε περίπτωση που εκδηλώσουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με Covid-19.
 • Να μην ανταλλάσουν μεταξύ τους αντικείμενα (στυλό, μολύβια, σημειώσεις κλπ.)
 • Να κάνουν χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος, που διατίθεται στους χώρους του Πανεπιστημίου.
 • Να φροντίζουν για την απολύμανση και καθαρισμό της επιφάνειας που χρησιμοποιούν (πληκτρολόγιο, έδρανο κλπ).
 • Να καλλιεργήσουν την έννοια της ατομικής ευθύνης ως αξία και στάση ζωής.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες περιέχονται στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα:

 • Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιτροπής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 • Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιτροπής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τις φοιτητικές εστίες

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των ενεργειών του να ανταποκριθεί με επιτυχία στις νέες καθημερινές προκλήσεις και προσπαθώντας να σταθεί δίπλα στους φοιτητές του, προχώρησε επίσης στη σύσταση της δομής ΜΥΦΕΟ (https://myfeo.uowm.gr/), όπου μεταξύ άλλων υπηρεσιών παρέχονται υπηρεσίες ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ covid-19 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ covid-19 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Ανακοίνωση του καθηγητή κ.Σπινθηρόπουλου

Αγαπητοί φοιτητές σας χαιρετώ.

Με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους θέλω να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνατε παρόλο τις δύσκολες συνθήκες λόγω του COVID-19.

Με το παρόν μήνυμα θέλω επίσης να παροτρύνω όλους τους φοιτητές στα μαθήματα που θα υποστηρίξω στο τρέχον ( Χειμερινό ) εξάμηνο να κάνετε αίτημα έγγραφης στο eclass των μαθημάτων.

Ακόμα και όσοι ήσασταν εγγεγραμμένοι να ξανακάνετε αίτημα εγγραφής στο eclass των μαθημάτων που θα διδαχθούν στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.

 

Καλό αρχή, καλό χειμώνα και Υγεία εύχομαι σε όλες και σε όλους.

 

Με εκτίμηση,

 

Δρ. Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος.

Επίκουρος Καθηγητής ΔΕΤ.

Κατάθεση αίτησης για τη λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Ορθή επανάληψη)

Καλούνται οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας κατά τα ακαδ. έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική άσκηση και θα ολοκληρώσουν την πτυχιακή τους στην εξέταση που θα γίνει την 22/10/2020 και δεν έχουν υπερβεί το 12ο εξάμηνο φοίτησης, να καταθέσουν αίτηση για τη λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 21 του ν. 4610/2019, έως τις 22/10/2020, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2020 (θα ανακοινωθεί η σχετική ημερομηνία μετά την ανάρτηση του τελευταίου μαθήματος).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα παρακολουθήσουν τα επιπλέον έξι (6) μεταβατικά μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (3 μαθήματα στο χειμερινό και 3 μαθήματα στο εαρινό)για να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση θα αποστέλλεται  υπογεγραμμένη  με e-mail στη Γραμματεία του Τμήματος (mst@uowm.gr).

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Τριαντάρη Σωτηρία

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΛΗΨΗ-ΠΤΥΧΙΟΥ-ΠΑΝΕΠΙΣΤ.-ΕΚΠ

Ανακοίνωση για δευτεροετείς φοιτητές (εισαγωγή 2019-2020)-Δηλώσεις

Αγαπητοί φοιτητές το πρόγραμμα Σπουδών έχει αλλάξει για το Ακαδημαικό Έτος 2020-2021

Όποιος χρωστάει κάποιο μάθημα από το 1ο εξάμηνο και πρέπει να το δηλώσει θα το δηλώνει σύμφωνα με την αντιστοίχιση (ΑΡΧΕΙΟ EXCEL)

πχ κάποιος που χρωστάει το μάθημα DET105 Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (παλιο πρόγραμμα) θα δηλώσει το μάθημα DET105Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη(ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Το μάθημα DET104 Εισαγωγή στο Δίκαιο δε θα ξαναδιδαχθεί. Οι φοιτητές που το περάσανε θα κρατήσουν το βαθμό και το μάθημα, ενώ οι υπόλοιποι που δε το περάσανε δε θα το δώσουν.   

Όλοι οι φοιτητές υποχρεωτικά πρέπει να δηλώσουν και να περάσουν το μάθημα DET107 Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας

Οι φοιτητές που δεν περάσανε το μάθημα του 2ου εξαμήνου DET205 Στατιστική για τη Διοικητική Επιστήμη του παλιού προγράμματος Σπουδών μπορούν να το  παρακολουθήσουν και θα εξεταστούνε στο χειμερινό στο μάθημα DET 108 Στατιστική στη Διοικητική Επιστήμη I  όμως θα το δηλώνουν στο εαρινό εξάμηνο ως DET205 Στατιστική για τη Διοικητική Επιστήμη. Οι φοιτητές που δεν περάσανε το μάθημα DET205 Στατιστική για τη Διοικητική Επιστήμη στο παλιό πρόγραμμα να στείλουν email στο mst@uowm.gr με τα στοιχεία τους ( ΑΜ Επίθετο και Όνομα και τηλέφωνο και Δίπλα το μάθημα DET205 Στατιστική για τη Διοικητική Επιστήμη)

Οι Δηλώσεις θα ανοίξουν αύριο 7/10/2020 και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 31/10/2020. Μη βιαστείτε να οριστικοποιήσετε  

Θα δηλώσετε τα μαθήματα του Γ εξαμήνου και ότι χρωστάτε από το Α’ εξάμηνο

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΙΟΥ ΔΕΤ ΜΕ ΝΕΟ ΔΕΤ.Α εξάμηνο