Φύλλα απαντήσεων και τελικές οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος “Αναπτυξιακή Ψυχολογία”

Αγαπητοί φοιτητές/τριες στις 14/9/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 ως 11:00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο: «Αναπτυξιακή ψυχολογία»

Η ύλη που θα έχετε είναι τα ίδια κεφάλαια  από τη ύλη που πήρατε κα εξεταστήκατε τον Ιούνιο 2020.

Έχετε αρκετό χρόνο μέχρι τις εξετάσεις να προετοιμαστείτε καλύτερα.

 

Τελικές οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης:

1.Η αίθουσα που θα μπείτε  για την εξέταση  είναι μία και θα σας σταλεί το link εισόδου από τη γραμματεία.

 1. Για την καλύτερη, αδιάβλητη και διαφανή πραγματοποίηση της εξέτασης θα χωριστείτε με αλφαβητική σειρά σε τρείς ομάδες εισόδου στην αίθουσα εξέτασης:

α) Η Πρώτη ομάδα  των φοιτητών/ριων θα είναι όσοι/ες το επώνυμό τους αρχίζει από το γράμμα Α μέχρι και το Κ.

β) Η Δεύτερη ομάδα  των φοιτητών/ριων θα είναι όσοι/ες το επώνυμό τους αρχίζει από το γράμμα Ι μέχρι και το Π.

γ) Η Τρίτη ομάδα  των φοιτητών/ριων θα είναι όσοι/ες το επώνυμό τους αρχίζει από το γράμμα Ρ μέχρι και το Ω.

 Επισυνάπτω τρία αρχεία word που περιέχουν τα τρία φύλλα απαντήσεων  Φ1, Φ2, Φ3, κάθε ομάδα θα πάρει και θα αντιγράψει το αντίστοιχο φύλλο π.χ. 1η ομάδα Φ1ο κλπ. που θα συμπληρώνετε δίπλα σε κάθε ερώτηση τη σωστή απάντηση κατά την κρίση σας την ώρα της εκφώνησης της ερώτησης.

Παράδειγμα ερώτησης:

1.Πόσα αυγά χωράει ένα μέτριο καλάθι:

α) πέντε

β) επτά

γ) Δέκα

Παράδειγμα απάντησης:

Α/α  ερώτησης  δίπλα απάντηση

1                             β

2                             α

Η κάθε ομάδα πρέπει να αντιγράψει και να επικολλήσει το αντίστοιχο  αρχείο φύλλο απαντήσεων 1, 2 ή το 3 στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ του. Να το έχει ανοιχτό και να συμπληρώνει την απάντηση άμεσα στο φύλλο κερδίζοντας χρόνο.

Ο κάθε εξεταζόμενος πρέπει να συμπληρώσει από πριν τα στοιχεία του πάνω στο φύλλο απαντήσεων μην ξεχνάτε τον αριθμό Μητρώου εγγραφής σας  π.χ.  1544-300 που έχετε στη φοιτητική σας ταυτότητα. Πολλοί αποδείχθηκε ούτε αυτό το γνωρίζουν και βάζανε ότι τους ερχόταν στο μυαλό τους ή πάλι το link της αίθουσας εισόδου.

Φύλλα απαντήσεων με μη σωστά συμπληρωμένα  τα στοιχεία θα απορρίπτονται.

Τρόπος εξέτασης:

Για την πλήρη διαύγεια και διαφάνεια προς αποφυγή κάθε ανεπιθύμητου τρόπου αντιγραφής ή άλλης παρέκκλισης θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:

 1. Αφού εισέλθετε στην αίθουσα εξέτασης που θα είναι ανοιχτή για την πρώτη ομάδα από 8:30 π.μ. ως στις 8:59 μ.μ. θα σταματήσει η είσοδος. Στις 9:00 μ.μ. ακριβώς θα αρχίσει η εξέταση μέχρι τις 9:35 λεπτά. Για αποφυγή θορύβων, παρεμβάσεων, τηλεφωνημάτων κλπ., καλό είναι να είστε μόνοι σας να μην διασπάτε η προσοχή σας. Δεν θα μπορείτε να έχετε διάλογο μαζί μου, ούτε θα μπορώ να δώσω διευκρινήσεις, επίσης δεν θα επαναλαμβάνεται η ερώτηση.

Στις 9:00 ακριβώς θα αρχίσει η υπαγόρευση των ερωτήσεων που στο σύνολό τους είναι 25 όπως θα δείτε στο φύλλο απαντήσεων. Η συνολική διάρκεια του χρόνου εξέτασης είναι 35 min και τελειώνει η πρώτη ομάδα.

 1. Η Δεύτερη ομάδα θα μπει στην αίθουσα και θα είναι σε αναμονή από 9:10 μέχρι 9:35 που θα αρχίσει η εξέτασή της, ως προς τη διαδικασία θα τηρηθούν οι ίδιοι όροι όπως στην πρώτη ομάδα. Στις 9:40 θα αρχίσει η υπαγόρευση των ερωτήσεων χρόνος εξέτασης 35 λεπτά μέχρι 10:15
 2. Η Τρίτη ομάδα θα μπει στην αίθουσα και θα είναι σε αναμονή από 9:50 λεπτά μέχρι 10:15 ισχύουν οι ίδιοι όροι όπως αναφέρονται παραπάνω. Στις 10:20 θα αρχίσει η υπαγόρευση και στις 10:55 λεπτά θα τελειώσει η εξέταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο χρόνος απάντησης για κάθε ερώτηση που έχετε στη διάθεσή σας είναι 1 λεπτό και 24 δεύτερα μαζί με την εκφώνηση.

Υπάρχουν ερωτήσεις που η απάντηση είναι μονολεκτική οπότε χρόνος τους θα περιοριστεί στο 1 λεπτό για να προστεθεί το υπόλοιπο του  χρόνου σε άλλες ερωτήσεις που χρειάζεται ελάχιστα περισσότερη σκέψη κατά την κρίση του καθηγητή σας. Άρα αυτή η τακτική είναι προς όφελός σας.

Αποστολή των απαντήσεων σας:

Η πρώτη ομάδα: Θα αποστείλει το αρχείο φύλλο 1 των απαντήσεων της στο  mail:  pserdaris@uowm.gr  από τις 9:40 λεπτά μέχρι τις 9:50

Να είστε συνεπείς στο χρόνο αποστολής γιατί καταγράφεται αυτόματα ο χρόνος που στάλθηκε το email σας. Μετά τις 9:50 δεν θα παίρνονται υπόψη οι αποστολές των απαντήσεων και δεν θα βαθμολογηθούν προς αποφυγή κάθε δεύτερης σκέψης.

Η δεύετρη ομάδα: Θα αποστείλει το αρχείο φύλλο 2 των απαντήσεων της στο  mail:  pserdaris@teiwm.gr   απο τις 10:15 λεπτά μέχρι τις 10:30.

Να είστε συνεπείς στο χρόνο αποστολής γιατί καταγράφεται αυτόματα ο χρόνος που στάλθηκε το email σας. Μετά τις 10:30 δεν θα παίρνονται υπόψη οι αποστολές των απαντήσεων και δεν θα βαθμολογηθούν προς αποφυγή κάθε δεύτερης σκέψης.

Η τρίτη ομάδα: Θα αποστείλει το αρχείο φύλλο 3 των απαντήσεων της στο  mail:  serpan54@gmail.com από τις10:55 λεπτά μέχρι τις 11:10.

Να είστε συνεπείς στο χρόνο αποστολής γιατί καταγράφεται αυτόματα ο χρόνος που στάλθηκε το email σας. Μετά τις 11:10 δεν θα παίρνονται υπόψη οι αποστολές των απαντήσεων και δεν θα βαθμολογηθούν προς αποφυγή κάθε δεύτερης σκέψης.

Καλή επιτυχία σας εύχομαι

Ο καθηγητής

Δρ Σερδάρης Παναγιώτης.

 

Προειδοποίηση:

Μην στέλνετε το φύλλο απαντήσεων δύο και τρεις φορές μέσα στο χρόνο αποστολής με διαφορετικές απαντήσεις θα απορριφθείτε από την εξέταση!!!

 Προσοχή: Στην τελική εξέταση δεν θα γίνει δεκτή η αποστολή των απαντήσεων από κινητά, ούτε η αποστολή από διάφορα  mail & site που δεν ανοίγουν, μην μετατρέπεται το αρχείο σε pdf διότι δεν μπορεί να βαθμολογηθεί στο σύστημα.  Πολύ σημαντικό:  τελειώσετε τις απαντήσεις αποθηκεύστε το αρχείο, πάτε στη μετονομασία του και γράψτε φ. απαντ. 1, 2 ή 3 ανάλογα ποιο έχετε και το ονοματεπώνυμό σας, διότι αρκετοί  με δόλο σκεπτόμενοι βάλανε π.χ. φ. (1/3) ή ότι άλλο τους κατέβηκε στο νου, δηλαδή φύλλο απαντήσεων με διαφορετικές απαντήσεις, από άλλη ομάδα κλπ.  θα λαμβάνεται υπόψη ως υποκλοπή ή αντιγραφή και θα απορρίπτεται  

Επισήμανση: Μην ξεχάσετε το ΑΜ, ενώ σας τόνισα να γράψετε τα στοιχεία σας πλήρως. Στείλε μου με mail το όνομά σας και τον αριθμό σας και όχι όπως στην  προηγούμενη εξέταση jhon, Vivi, Nick  κλπ., δεν θα γίνουν δεκτά  τα φύλλα των απαντήσεών σας. Είναι επίσημη εξέταση.

Για ευνόητους λόγους θα σας παρακαλούσα να συμμετέχετε όλοι στην  εξέταση!!!

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΦΥΛΛΟ 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧ.

ΦΥΛΛΟ 2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧ.

ΦΥΛΛΟ 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧ.

Διενέργεια επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 118/20-08-2020 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τρέχουσα κατάσταση με τον  Covid-19 αποφάσισε όλα τα μαθήματα να εξεταστούν εξ αποστάσεως. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, δεν θα διατεθούν οι εγκαταστάσεις του Ιδρύματος για την διευκόλυνση των φοιτητών που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Ανακοίνωση του καθηγητή κ.Σπινθηρόπουλου

Αγαπητοί φοιτητές σας χαιρετώ,
Όσοι δεν έχετε κάνει αίτημα εγγραφής στα μαθήματα που υποστηρίζω και θα εξετάσω υπό την μορφή απαλλακτικής εργασίας στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου του 2020 παρακαλείσθε να προχωρήσετε άμεσα σε αίτημα εγγραφής.
Τις επόμενες ημέρες θα σταλεί ανακοίνωση μέσω του e class των μαθημάτων για το είδος, το μέγεθος και τις προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν οι εργασίες που θα υποβληθούν για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου του 2020.
Τονίζω ότι θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με την εξεταστική του Ιουνίου – Ιουλίου του 2020, δηλαδή η υποβολή των εργασιών θα γίνει μέσω του συστήματος e class και μόνο.
Με εκτίμηση,
Δρ. Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής Δ.Ε.Τ.

Ανακοίνωση της καθηγήτριας κ.Τριαντάρη

Οι φοιτητές που χρωστάνε τα μαθήματα της κας Τριαντάρη Σωτηρίας να μπούνε στο αντίστοιχο e class του Πανεπιστημίου προκειμένου να ενημερωθούνε για τις εργασίες.

Τριαντάρη Σωτηρία

Ανακοίνωση του καθηγητή κ.Ζησόπουλου

Τα μαθήματα Υπολογιστές 1 και 2, Επιστήμη Δεδομένων και Ελεγκτική και όποιο άλλο μου ανατεθεί σε ΤΕΙ, ΔΕ και ΔΕΤ ΠΑΔΥΜ θα εξετασθούν με απαλλακτικές εργασίες

Οδηγίες για κάθε μαθημα και γενικές οδηγίες στο

https://sites.google.com/site/sdokozani/

 ή http://www.uowm.org/

ειμαι καθημερινα στο γραφείο 6-9 πρωι διόρθωση εργασιών στο τηλεφωνο 2461068083 και αν χρειασθεί στην άιθουσα 1

EMAIL αναγκης zissopoulosdim@gmail.com

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7ferR1clZBOX–rbM8ojQgQR5XIUZIG62uMtV8XB5cbYOcw/viewform

από 25 Αυγουστου κα μετα.

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων_Καθηγητές

Ο Καθηγητής:

 • Είναι υποχρεωμένος να ενημερωθεί για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας εξετάσεων και να προβεί στις απαραίτητες δοκιμές ώστε απρόσκοπτα και αποτελεσματικά να διενεργήσει τις εξετάσεις του.
 • Είναι υποχρεωμένος να ετοιμάσει τα θέματα των εξετάσεων και να οργανώσει την εισαγωγή τους στην πλατφόρμα με τρόπο που να διασφαλίζει την άρτια εξέταση των φοιτητών.
 • Οφείλει να βρίσκεται εγκαίρως στην ηλεκτρονική αίθουσα προκειμένου, κατά τη συνολική δίωρη εξέταση, στα 30 πρώτα λεπτά να διενεργήσει τον απαραίτητο έλεγχο του εξοπλισμού του και να ταυτοποιήσει τους προς εξέταση φοιτητές, στη συνέχεια και από τη στιγμή που θα αναρτηθούν τα θέματα, ο χρόνος επίλυσής τους δεν μπορεί να ξεπερνά τα 90 λεπτά.
 • Σε περίπτωση που δεν μπορεί να προσέλθει στις εξετάσεις ή πρόκειται να καθυστερήσει οφείλει εγκαίρως και με δική του ευθύνη, να βρει αντικαταστάτη.
 • Ζητά από τους φοιτητές να επιδείξουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, με ευκρινή φωτογραφία κατόχου και με βάση το παρουσιολόγιο που λαμβάνει από τη Γραμματεία, πιστοποιεί τον φοιτητή.
 • Δεν επιτρέπεται σε κανένα φοιτητή να εισέλθει στην αίθουσα μετά την παρέλευση 30 λεπτών από την έναρξη της εξέτασης εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
 • Περιγράφει τη διαδικασία εξέτασης.
 • Διαπιστώνει παρατυπία, κάνει την πρώτη παρατήρηση διακριτικά μέσα από το chat, εκτός και αν διαταράσσεται η ομαλή διαδικασία της εξέτασης.
 • Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, ο Καθηγητής ακυρώνει το γραπτό του φοιτητή. Ο φοιτητής καλείται να αποχωρήσει από την ψηφιακή αίθουσα και το περιστατικό καταγράφεται και αναφέρεται στο Τμήμα. Στη συνέχεια με βάση τη σοβαρότητα του εν λόγω παραπτώματος, το θέμα θα συζητείται στη Σύγκλητο του ΠΔΜ.
 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής θέλει να διακόψει την εξέταση για λόγους ανάγκης, του επιτρέπεται να αποχωρήσει από την αίθουσα για 5 λεπτά.
 • Δεν επιτρέπει σε κανένα φοιτητή την αποχώρησή του από την αίθουσα εξετάσεων πριν τη παρέλευση τριάντα (30) λεπτών από τη στιγμή που έχουν δοθεί και έχουν γίνει ορατά τα θέματα.
 • Ο Καθηγητής μεριμνά για την ταυτοποίηση των εξεταζομένων κατά τη διάρκεια της εξέτασης και όποτε το κρίνει αναγκαίο.
 • Κρατά πρακτικό παρουσιολογίου εξεταζομένων.
 • Υποχρεούται να καταθέσει βαθμολογία στο χρονικό διάστημα που ορίζει η απόφαση της Συγκλήτου.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής της εξέτασης για τεχνικούς ή ακόμη και έκτακτους προσωπικούς λόγους, η εξέταση του μαθήματος μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα.

Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου ως προς την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 και το Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 117/29-07-2020  συνεδρίασή της ενέκρινε την τροποποίηση του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου ως προς την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 και το Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ως εξής:

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 31.08.2020 – 09.10.2020
Χειμερινό εξάμηνο (13 εβδομάδες μαθημάτων) 12.10.2020 – 23.12.2020 & 07.01.2021 – 22.01.2021

ΗΜΕΡΕΣ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

 • Εθνική εορτή: 28 Οκτωβρίου 2020
 • Επέτειος Εξέγερσης του Πολυτεχνείου: 17 Νοεμβρίου 2020
 • Διακοπές Χριστουγέννων: 24 Δεκεμβρίου 2020 έως και 6 Ιανουαρίου 2021
 • Καθαρά Δευτέρα: 15 Μαρτίου 2021
 • Εθνική εορτή: 25 Μαρτίου 2021
 • Διακοπές Πάσχα: 24 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2021
 • Αγίου Πνεύματος: 21 Ιουνίου 2021
 • Ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης των Γρεβενών: 13 Οκτωβρίου 2020
 • Ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης της Πτολεμαΐδας: 15 Οκτωβρίου 2020
 • Ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης της Καστοριάς: 11 Νοεμβρίου 2020
 • Ημέρα διεξαγωγής φοιτητικών εκλογών

Κανονισμός εκ αποστάσεως γραπτών εξετάσεων σε φυσική κόλλα για Καθηγητές και Φοιτητές

Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση με φυσική κόλλα:

 • Ο Καθηγητής είναι υποχρεωμένος να ενημερωθεί για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας εξετάσεων και να προβεί στις απαραίτητες δοκιμές ώστε απρόσκοπτα και αποτελεσματικά να διενεργήσει τις εξετάσεις του.
 • Ο Καθηγητής οφείλει να βρίσκεται εγκαίρως στην ηλεκτρονική αίθουσα προκειμένου στα 30 πρώτα λεπτά να διενεργήσει τον απαραίτητο έλεγχο του εξοπλισμού του και να ταυτοποιήσει τους υπό εξέταση φοιτητές.
 • Ο Καθηγητής σε περίπτωση που δεν μπορεί να προσέλθει στις εξετάσεις ή πρόκειται να καθυστερήσει, οφείλει εγκαίρως και με δική του ευθύνη να βρει αντικαταστάτη.
 • Ο Καθηγητής ζητά από τον φοιτητή να του δείξει τη ακαδημαϊκή ταυτότητά του με ευκρινή φωτογραφία κατόχου και με βάση το παρουσιολόγιο που παίρνει από τη Γραμματεία πιστοποιεί τον φοιτητή.
 • Κανένας φοιτητής δεν μπορεί να γίνει δεκτός στην αίθουσα αφού περάσουν 30 λεπτά από την έναρξη της εξέτασης εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
 • Ο Καθηγητής περιγράφει τη διαδικασία εξέτασης.
 • Ο Καθηγητής είναι υποχρεωμένος να αποστείλει τα θέματα των εξετάσεων σε όλους τους φοιτητές την ώρα έναρξης των εξετάσεων, μέσω της πλατφόρμας Zoom. H διάθεση των θεμάτων μπορεί να γίνεται και τμηματικά μέσω share screen (π.χ. κάθε 10 λεπτά ένα θέμα).
 • Οι φοιτητές θα πρέπει να εφοδιαστούν με αρκετές λευκές κόλλες Α4. Στην πρώτη κόλλα απαντήσεων (κόλλα αναφοράς ή χαρτί Α4) θα πρέπει να γράψει ο φοιτητής, με τον γραφικό του χαρακτήρα, τον αριθμό μητρώου και έναν τυχαίο κωδικό που θα αποσταλεί σε όλους από τον Καθηγητή μέσω του εργαλείου Chat του Zoom. Ο Καθηγητής έχει τη δυνατότητα με share screen μέσω του Zoom ή με μετατόπιση της κάμερας του κινητού στην οθόνη του υπολογιστή να ταυτοποιήσει περαιτέρω τον φοιτητή.
 • Ο Καθηγητής που διαπιστώνει παρατυπία κάνει την πρώτη παρατήρηση διακριτικά μέσα από το chat, εκτός και αν διαταράσσεται η ομαλή διαδικασία της εξέτασης.
 • Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, ο Καθηγητής ακυρώνει το γραπτό του φοιτητή. Ο φοιτητής καλείται να αποχωρήσει από την αίθουσα και το περιστατικό καταγράφεται, αναφέρεται στο Τμήμα και από εκεί, με βάση τη σοβαρότητα του εν λόγω παραπτώματος, το θέμα θα συζητείται στη Σύγκλητο του ΠΔΜ.
 • Δέκα λεπτά πριν το πέρας των εξετάσεων, ο Καθηγητής αποστέλλει νέο τυχαίο κωδικό μέσω chat σε όλους τους φοιτητές και τους καλεί να τον γράψουν στο πάνω μέρος της κάθε κόλλας απαντήσεων. Παράλληλα, ζητείται από τους φοιτητές η ψηφιοποίηση των απαντήσεων με οποιονδήποτε διαθέσιμο τρόπο (π.χ. φωτογραφία μέσω κινητού). Για καλύτερα αποτελέσματα οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν προγράμματα σκαναρίσματος μέσω κινητού όπως camscanner ή adobe scan. Τα ψηφιακά αρχεία ανεβαίνουν (upload) στο e class  ή στο moodle μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Η ευθύνη για την ορθή ψηφιοποίηση των απαντήσεων είναι του εξεταζόμενου φοιτητή και στην περίπτωση που οι απαντήσεις δεν είναι ευδιάκριτες, τότε είναι στην κρίση του καθηγητή να τις λάβει υπόψη.
 • Κανένας φοιτητής δεν δύναται να αποστείλει απαντήσεις παρά μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο.
 • O Καθηγητής στη διάρκεια της εξέτασης και όποτε το κρίνει αναγκαίο μεριμνά για την ταυτοποίηση των εξεταζόμενων. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσει από κάποιον φοιτητή να γράψει σε μια κόλλα έναν οποιονδήποτε τυχαίο κωδικό που θα του στείλει στο chat και αυτός να το μοιραστεί με share screen μέσω του Zoom ή με μετατόπιση της κάμερας του κινητού στην οθόνη του υπολογιστή. Στη συνέχεια μπορεί να ζητήσει από τον φοιτητή να συνεχίσει την επίλυση των θεμάτων στην συγκεκριμένη σελίδα.
 • Στην περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής της εξέτασης για τεχνικούς ή ακόμη και έκτακτους προσωπικούς λόγους, η εξέταση του μαθήματος μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα.