Σύμβουλος Σπουδών: Dr.Παναγιώτης Σερδάρης

Διευθύνσεις  υπηρεσιών για φοιτητές

·        Δήλωση μαθημάτων – έλεγχος βαθμολογίας 
·        Παρακολούθηση ύλης μαθημάτων
(σύνδεση μέσω κεντρικής
πιστοποίησης (sso) αφού πρώτα γίνει
εγγραφή από τον φοιτητή)
·        Αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας
·        Ηλεκτρονική αλληλογραφία
·        Δήλωση των συγγραμμάτων
·        Επαναφορά κωδικού πρόσβασης