Ανακοίνωση προς τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για την υποβολή αιτήσεων διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη και στα Κοίλα Κοζάνης

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων προπτυχιακών φοιτητών/ φοιτητριών για τη διαμονή στις φοιτητικές εστίες του Π.Δ.Μ., κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Επιπλέον επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κατά περίπτωση επιπρόσθετα δικαιολογητικά, καθώς και δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις που κρίνονται απαραίτητες για τη διευκόλυνση παντός ενδιαφερομένου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ανακοίνωση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη δήλωση πρωτοετούς αδερφού

Υπεύθυνη δήλωση εστιών

Ανακοίνωση σχετικά με τις απαλλακτικές εργασίες

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα εξεταστούν σε μαθήματα με τη μέθοδο της Απαλλακτικής Εργασίας να τηρούνε τις ημερομηνίες υποβολής των εργασιών τους που έχουν ορίσει οι καθηγητές τους  Οι ημερομηνίες που υπάρχουν στο Πρόγραμμα εξετάσεων είναι ενδεικτικές για τη μορφή της απαλλακτικής εργασίας.