Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας βρίσκεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα Κοίλα Κοζάνης. Το Τμήμα διαθέτει επαρκή αριθμό αιθουσών διδασκαλίας για την κάλυψη των μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Παράλληλα χρησιμοποιεί και τα δύο αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων.

Όλοι οι χώροι είναι εξοπλισμένοι με προβολικά μηχανήματα (projectors), υαλοπίνακα και σύνδεση στο διαδίκτυο, επομένως κρίνονται κατάλληλοι για τις ανάγκες των θεωρητικών μαθημάτων. Παράλληλα, το Τμήμα διαθέτει 2 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής σύγχρονου οπτικοακουστικού εξοπλισμού, τα οποία είναι υψηλού επιπέδου και κατάλληλα για εργαστηριακές διαλέξεις το ένα εκ’ των οποίων είναι θεσμοθετημένο (Αίθουσα 2101).