Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχει ως εξής:

1. Τριαντάρη Σωτηρία, Καθηγήτρια ως Πρόεδρος
2. Αντωνιάδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως αναπληρωτής Πρόεδρος

3. Ζησόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής ως μέλος

4. Σαπρίκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος

5. Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος

6. Πανυτσίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, ως μέλος

7. Τσιώρα Αικατερίνη, Λέκτορας, ως μέλος

8. Βέζου Μαρίνα, ΕΔΙΠ, ως μέλος

9. Αποστολίδου Ελισάβετ, ΕΤΕΠ, ως μέλος

10. Βλάχος Γεώργιος, φοιτητής του τμήματος ΔΕΤ, ως εκπρόσωπος των φοιτητών

11. Ραφαηλίδης Αναστάσιος, φοιτητής ως εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών