Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχει ως εξής:

  1. Τριαντάρη Σωτηρία, Καθηγήτρια ως Πρόεδρος
  2. Αντωνιάδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως αναπληρωτής Πρόεδρος
  3. Ζησόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής ως μέλος
  4. Σερδάρης Παναγιώτης, Καθηγητής, ως μέλος
  5. Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, ως μέλος
  6. Σόρμας Αστέριος, Επίκουρος Καθηγητής, ως μέλος
  7. Σαπρίκης Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής, ως μέλος
  8. Τσιώρα Αικατερίνη, Λέκτορας, ως μέλος
  9. Βέζου Μαρίνα, ΕΔΙΠ, ως μέλος
  10. Αποστολίδου Ελισάβετ, ΕΤΕΠ, ως μέλος