Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχει ως εξής:

1. Αντωνιάδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως πρόεδρος
2. Σαπρίκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως Αντιπρόεδρος
3. Λοΐζου Ευστράτιος, καθηγητής του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως μέλος
4. Τριαντάρη Σωτηρία, Καθηγήτρια του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως μέλος
5. Τσακιρίδου Ελένη, Καθηγήτρια του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως μέλος
6. Χατζηθεοδωρίδης Φώτιος, καθηγητής του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως μέλος
7. Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως μέλος
8. Πανυτσίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως μέλος
9. Τσιώρα Αικατερίνη, Λέκτορας του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως μέλος
10. Μαρίνα Βέζου, ΕΔΙΠ του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως μέλος
11. Αποστολίδου Ελισάβετ, ΕΤΕΠ του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως μέλος