Οι ενδιαφερόμενοι για το Μητρώο Εκλεκτόρων, μπορείτε να επικοινωνείτε σχετικά με την Γραμματεία του Τμήματος. Βάσει της νομοθεσίας περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, η ανάρτηση των προσωπικών δεδομένων των εκλεκτόρων (όνομα, επώνυμο, ΦΕΚ), δεν επιτρέπεται.