ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία τηλεφωνικά ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Για θέματα που αφορούν τον ιστότοπο, επικοινωνήστε με το προσωπικό του Τμήματος Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου.