Σας συγχαίρω και  σας  καλωσορίζω στο  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Με την ιδιότητα του Προέδρου και του Πανεπιστημιακού Καθηγητή που υποδέχεται τους εισαχθέντες φοιτητές αισθάνομαι ότι η ευθύνη για την αρτιότητα των  σπουδών  σας  και τη σωστή διάχυση του οράματος και των αξιών αυξάνεται. Κύριος στόχος μας είναι η ενθάρρυνση για περισσότερη γνώση και μάθηση, η ανάδειξη των ικανοτήτων σας, η ενδυνάμωση των στόχων και των ελπίδων σας για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Σκοπός μας είναι πέρα από τη μετάδοση άρτιας Γνώσης, η διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας να εμπνεύσει τους φοιτητές μας. Με δημοκρατικό πνεύμα θα έχετε τη δυνατότητα μέσα από το λόγο και τον αντίλογο, τις θέσεις και τις αντιθέσεις σας να εκφράζετε τις απόψεις σας για κάθε ζήτημα. Τα φοιτητικά χρόνια είναι καθοριστικά για την μετέπειτα ζωή σας, καθώς σας δίνετε η δυνατότητα να μάθετε καλύτερα το εαυτό σας και τις αντιδράσεις σας σ᾽ ένα νέο περιβάλλον και να αντιμετωπίζετε με ενσυναίσθηση και ενσυνειδητότητα τις δυσκολίες που θα παρουσιάζονται. Θα μάθετε να διεκδικείτε, με δικαιοσύνη και ορθολογισμό τα δικαιώματά σας, να αγωνίζεστε για την επίλυση κοινών προβλημάτων που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, τονώνοντας την εξωστρέφεια του ακαδημαϊκού έργου. Θα είμαστε στο πλευρό σας σε κάθε δίκαιη και νόμιμη διεκδίκησή σας.

Αποστολή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι η εκπαίδευση και η έρευνα στους τομείς της Διοικητικής Επιστήμης, που συνδέονται άμεσα με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις οργανωσιακές σπουδές, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση ποσοτικών μεθόδων, της πληροφορικής, των επικοινωνιών στη λήψη αποφάσεων, στην ηθική της επικοινωνίας των Οργανισμών και των Επιχειρήσεων με σύγχρονες μεθόδους, τη διαπραγμάτευση και τη διαμεσολάβηση, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών θεσμών, με αναφορές στο κλασικό παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον, στη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής και στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Σήμερα είναι ακόμη πιο απαιτητικός και αυξανόμενος ο ρόλος που διαδραματίζουν οι νέες τεχνολογίες στην ανάπτυξη και λειτουργία των Οργανισμών και των Επιχειρήσεων, η απαίτηση για ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων των σύγχρονων μονάδων, η ανάγκη για οργανωτικό μετασχηματισμό των Οργανισμών και των Επιχειρήσεων σε συνάφεια και με την πίεση που ασκεί ο διεθνής ανταγωνισμός, ο οποίος προκαλεί αισθητά τη διαφοροποίηση σε γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν τα στελέχη των οργανισμών και Επιχειρήσεων.

Προς αυτή την κατεύθυνση το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στοχεύει στην προετοιμασία στελεχών. Με αυτή τη σκοποθεσία το  Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αφενός δίνει έμφαση στη διεπιστημονική ολοκλήρωση των διοικητικών και τεχνολογικών επιστημονικών κλάδων.

Εύχομαι σε όλους καλή σταδιοδρομία καθόλη τη διάρκεια της φοίτησή σας, και με την παρουσία σας να συμβάλλετε σημαντικά και καθοριστικά στην εκπαίδευση,  θεωρητική και πρακτική, βάζοντας γερά θεμέλια στην επαγγελματική σας εξέλιξη.