Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας όπως ορίστηκε με την απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος αριθμ. 8/2023

 1. Δημήτρης Κοεμτζόπουλος, Πρόεδρος στο Οικονομικό Επιμελητήριο Κοζάνης
 2. Ιωάννης Μητλιάγκας, Πρόεδρος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης
 3. Αντώνης Μπουγαρίδης, Αντιπρόεδρος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης
 4. Βασιλική Βόντζα, Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης
 5. Μαρία Νίκου, Yπεύθυνη Marketing and Communication Management, Adecco Groupe Greece
 6. Συμεών Διαμαντίδης, Πρόεδρος ΣΕΒΕ
 7. Δημήτριος Γούλιας, Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών-ΣΕΒΕ
 8. Ανδρέας Κουτούπης, Αν. Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Παν/μιο Θεσσαλίας & Πρόεδρος Υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου
 9. Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Καθηγητής τμήματος Πολιτικών Επιστημών Σχολή Οικονομικών, Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ. πρώην Πρύτανης ΠΔΜ
 10. Σπυρίδων Πλακούδας, Associate Fellow της Higher Education Academy (HEA). Ερευνητής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) και Kέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων (ΚΕΔΙΣΑ),
 11. Δημήτριος Πιτένης, Μέλος Δ.Σ. της “ΑΦΟΙ Α. ΠΙΤΕΝΗ ΑΒΕΕ”. Διευθυντής-Τμήμα Εξαγωγών
 12. Μυλωνάς Αλέξανδρος,  Corporate Sales Director ΑΛΟΥΜΥΛΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
 13. Ζωή Παλατιανά, Υπεύθυνη του τμήματος Marketing & Διεθνών Πωλήσεων PALAPLAST ΑΕ