Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας με στόχο την παροχή ανώτερου επιπέδου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, το Τμήμα ΔΕΤ συγκρότησε μια Συμβουλευτική Επιτροπή από σημαντικές προσωπικότητες και στελέχη της αγοράς. Αποστολή της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι να λειτουργεί συμβουλευτικά και υποστηρικτικά στο Τμήμα, σε θέματα όπως η στρατηγική στην αναμόρφωση του ΠΠΣ κατά έτος, να παρέχει στο τμήμα πληροφόρηση και καθοδήγηση σε επαγγελματικά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά θέματα, και να συμβάλλει εποικοδομητικά και ουσιαστικά στη διεύρυνση του Τμήματος στις σχέσεις του με την αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι τα ακόλουθα:

  1. Δημήτρης Κοεμτζόπουλος, Οικονομικό Επιμελητήριο Κοζάνης
  2. Ιωάννης Μητλιάγκας, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης
  3. Θεόδωρος Μαρδίρης, Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης
  4. Μαρία Νίκου, Yπεύθυνη Marketing and Communication Management, Adecco Groupe Greece
  5. Δημήτριος Γούλιας Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών-ΣΕΒΕ
  6. Ανδρέας Κουτούπης, Αν. Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Παν/μιο Θεσσαλίας & Πρόεδρος Υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου