Ώρες Συνεργασίας – Σ. Τριαντάρη (μέσω ZOOM)

Τρίτη, 10.30-11.00 στην ψηφιακή αίθουσα mst2


Ώρες Συνεργασίας – Π. Σερδάρης

Δια ζώσης: Κάθε Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη, 11:30-12:00


Ώρες Συνεργασίας – Δ. Ζησόπουλος (μέσω ZOOM)

Καθημερινά, 07:00-09:00 στην ψηφιακή αιθουσα mst4 και στο τηλ. 2461068083


Ώρες Συνεργασίας – Α. Τσιώρα (μέσω ZOOM)

Τετάρτη, 10.45-11.15 στην ψηφιακή αίθουσα mst2


Ωρες Συνεργασίας – Ι. Αντωνιαδης (μέσω ZOOM)

Πέμπτη, 17:00-18:00 στην ψηφιακή αιθουσα mst4


Ωρες Συνεργασίας – Ε. Σαπρίκης

Πέμπτη, 11:00-12:00 στο γραφείο του καθηγητή. Εναλλακτικά, αποστολή email για τον ορισμό διαδικτυακής συνάντησης.


Ωρες Συνεργασίας – Κ. Σπινθηρόπουλος

Πέμπτη, στην ψηφιακή αίθουσα mst4 (μέσω zoom κατόπιν συνεννόησης με τον καθηγητή)

Δια ζώσης: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη 10:15-10:30 στο γραφείο του καθηγητή


Ωρες Συνεργασίας – Μ. Βέζου (μέσω ZOOM)

Τετάρτη, 17:45-18:45 στην ψηφιακή αιθουσα mst1


Ώρες Συνεργασίας – Κ. Πανυτσίδης

Τετάρτη, στην ψηφιακή αιθουσα mst4 (μέσω zoom κατόπιν συνεννόησης με τον καθηγητή)


Ώρες Συνεργασίας – Α. Κολιόπουλος (μέσω ZOOM)

Τετάρτη, 19:00-19:30 στην ψηφιακή αιθουσα mst1


Ώρες Συνεργασίας – Ε. Τσαρούχα (μέσω ZOOM)

Τρίτη, 15:00-16:00 στην ψηφιακή αιθουσα mst4