Ώρες Συνεργασίας – Σ. Τριαντάρη (μέσω ZOOM)

Τρίτη, 10.30-11.00 στην ψηφιακή αίθουσα mst2


Ώρες Συνεργασίας – Δ. Ζησόπουλος (μέσω ZOOM)

Καθημερινά, 07:00-09:00 στην ψηφιακή αιθουσα mst4 και στο τηλ. 2461068083


Ώρες Συνεργασίας – Α. Τσιώρα (μέσω ZOOM)

Τετάρτη, 10.45-11.15 στην ψηφιακή αίθουσα mst2


Ωρες Συνεργασίας – Ι. Αντωνιαδης (μέσω ZOOM)

Πέμπτη, 17:00-18:00 στην ψηφιακή αιθουσα mst4


Ωρες Συνεργασίας – Ε. Σαπρίκης

Πέμπτη, 11:00-12:00 στο γραφείο του καθηγητή. Εναλλακτικά, αποστολή email για τον ορισμό διαδικτυακής συνάντησης.


Ωρες Συνεργασίας – Κ. Σπινθηρόπουλος

Πέμπτη, στην ψηφιακή αίθουσα mst4 (μέσω zoom κατόπιν συνεννόησης με τον καθηγητή)

Δια ζώσης: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη 10:15-10:30 στο γραφείο του καθηγητή


Ωρες Συνεργασίας – Μ. Βέζου (μέσω ZOOM)

Τετάρτη, 17:45-18:45 στην ψηφιακή αιθουσα mst1


Ώρες Συνεργασίας – Κ. Πανυτσίδης

Τρίτη, 15:00-17:00 στο γραφείο του καθηγητή. Εναλλακτικά, αποστολή email για τον ορισμό διαδικτυακής συνάντησης.


Το σύνολο των Καθηγητών δέχονται και επικοινωνούν με τους φοιτητές πριν και μετά τις διαλέξεις σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα διδασκαλίας