Ώρες Συνεργασίας – Σ. Τριαντάρη (μέσω ZOOM)

Τρίτη, 13.30-14.00 στην ψηφιακή αίθουσα mst1


Ώρες Συνεργασίας – Π. Σερδάρης (μέσω ZOOM)

Παρασκευή, 09:00 στην ψηφιακή αιθουσα mst3


Ωρες Συνεργασίας – Ι. Αντωνιαδης (μέσω ZOOM)

Πέμπτη, 17:00-18:00 στην ψηφιακή αιθουσα mst4


Ωρες Συνεργασίας – Ε. Σαπρίκης (μέσω ZOOM)

Παρασκευή, 10:30-11:00 στην ψηφιακή αιθουσα mst4


Ωρες Συνεργασίας – Κ. Σπινθηρόπουλος (μέσω ZOOM)

Τετάρτη, 12:30-13:30 στην ψηφιακή αιθουσα mst2


Ωρες Συνεργασίας – Μ. Βέζου (μέσω ZOOM)

Πέμπτη, 16:00-17:00 στην ψηφιακή αιθουσα mst1


Ώρες Συνεργασίας – Κ. Πανυτσίδης (μέσω ZOOM)

Τετάρτη, 17:30-18:00 στην ψηφιακή αιθουσα mst4