Ώρες Συνεργασίας – Σ. Τριαντάρη (μέσω ZOOM)

Τρίτη, 10.30-11.00 στην ψηφιακή αίθουσα mst2


Ώρες Συνεργασίας – Π. Σερδάρης (μέσω ZOOM)

Παρασκευή, 09:00-09:30 στην ψηφιακή αιθουσα mst3


Ώρες Συνεργασίας – Δ. Ζησόπουλος (μέσω ZOOM)

Καθημερινά, 07:00-09:00 στην ψηφιακή αιθουσα mst4 και στο τηλ. 2461068083


Ώρες Συνεργασίας – Α. Τσιώρα (μέσω ZOOM)

Τετάρτη, 10.45-11.15 στην ψηφιακή αίθουσα mst2


Ωρες Συνεργασίας – Ι. Αντωνιαδης (μέσω ZOOM)

Πέμπτη, 17:00-18:00 στην ψηφιακή αιθουσα mst4


Ωρες Συνεργασίας – Ε. Σαπρίκης (μέσω ZOOM)

Πέμπτη, 10:30-11:00 στην ψηφιακή αιθουσα mst4


Ωρες Συνεργασίας – Κ. Σπινθηρόπουλος (μέσω ZOOM)

Πέμπτη, 19.30 στην ψηφιακή αίθουσα mst4

Δια ζώσης: Κάθε Παρασκευή 12:00-12:30 στο γραφείο του καθηγητή


Ωρες Συνεργασίας – Α. Σόρμας (μέσω ZOOM)

Τρίτη, 14:30-15:00 στην ψηφιακή αιθουσα mst1


Ωρες Συνεργασίας – Μ. Βέζου (μέσω ZOOM)

Τετάρτη, 17:45-18:45 στην ψηφιακή αιθουσα mst1


Ώρες Συνεργασίας – Κ. Πανυτσίδης (μέσω ZOOM)

Τετάρτη, 17:30-18:00 στην ψηφιακή αιθουσα mst4


Ώρες Συνεργασίας – Α. Κολιόπουλος (μέσω ZOOM)

Τετάρτη, 19:00-19:30 στην ψηφιακή αιθουσα mst1


Ώρες Συνεργασίας – Ε. Τσαρούχα (μέσω ZOOM)

Τετάρτη, 11:00-12:00 στην ψηφιακή αιθουσα mst2