Ανακοίνωση Βιωματικού Εργαστηρίου

Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω…

Περισσότερα

Αναβολή μαθημάτων “Στατιστική στη Διοικητική Επιστήμη”

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται πως οι προγραμματισμένες παραδόσεις διδασκαλίας στο μάθημα “Στατιστική στη Διοικητική Επιστήμη” δεν θα πραγματοποιηθούν στις 07/12/20, στις 14/12/20 και στις 21/12/20 αντίστοιχα. Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί την…

Περισσότερα

Ενημερωτική συνάντηση για τη λειτουργία του Γραφείου του Συνήγορου φοιτητή

Ανακοινώσεις

Το Γραφείο του Συνήγορου του φοιτητή του ΠΔΜ καλεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και τις/τους υποψήφιες/ους διδάκτορες  να συμμετάσχουν σε εικονική συνάντηση με θέμα:…

Περισσότερα

Διαδικτυακό βιωματικό εργαστήριο

Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω…

Περισσότερα