Αποτελέσματα υπ. διδακτόρων

Διδακτορικά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ Δ.Δ-2020-2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ…

Περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων

Διδακτορικά, Προσκλήσεις/Προκηρύξεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗ-Δ.Δ-2020-2021 ΦΕΚ_91_Β_27-1-2020

Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Διδακτορικά, Προσκλήσεις/Προκηρύξεις

Το Τµήµα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε την απόφαση της υπ’ αριθµ. 9/22-5-2020 και 11/11-6-2020 Συνέλευσης, επαναπροκηρύσσει, για το ακαδηµαϊκό έτος…

Περισσότερα

Αποτελέσματα υπ. Διδακτόρων – Συμπληρωματική προκήρυξη επιπλεόν γνωστικών πεδίων

Διδακτορικά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) Έντυπο εγγραφής ΔΔ

Περισσότερα