Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιεί ερευνητικά προγράμματα από ιδίους πόρους, από φορείς του Δημοσίου, χρηματοδοτούμενα από την Γενική Γραμματεία Έρευνας , την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς επίσης από ιδιωτικούς φορείς ( επιχειρήσεις) εγχώριες και μη, υπό ακαδημαϊκές προϋποθέσεις.

Αυτό πραγματοποιείται είτε με συνεργασίες με άλλα Πανεπιστήμια είτε με ερευνητικά κέντρα  και άλλους φορείς (εντός κι εκτός των τειχών της χώρας μας).

Τα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα τα βρείτε εδώ.