Η Πρόεδρος και το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ευχαριστεί τους συμμετέχοντες στην Ά Ημέρα Καριέρας του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Μαΐου και ώρα 10 π.μ. έως 14μ.μ. λόγω συνθηκών μέσω zoom.

Ειδικά θα θέλαμε θα ευχαριστήσουμε την κα Λούδα Θεοδότα, φιλόλογο, Προϊσταμένη Κ.Ε.Σ.Υ. Καστοριάς, την κα Στραβουδάκη Αλεξάνδρα , senior Recruitment Consultant του Ομίλου Adecco Ελλάδος, τον κ.Κατσικαρώνη Κων/νο, Δ/ντη εξαγωγών «Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης & Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, τον κ.Μπουγούδη Γιάννη ιδιοκτήτη της ToyShop.gr τον κ.Σιώμο Χρήστο, Γεν.Δ/ντή ΣΥ.Φ.ΦΑ. Δυτ.Μακεδονίας και τον κ. Σικαλόπουλος Βασίλειο, εμπορικό αντιπρόσωπο της MINOLTA.

Παράλειψη μας θα ήταν να μην ευχαριστήσουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ, που παρακολούθησαν την εκδήλωση.

Ευχαριστούμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας που αγκάλιασαν την «Α’ Ημέρα Καριέρας του ΔΕΤ» και με το ενδιαφέρον τους και τις ερωτήσεις τους κατάφεραν να παρατείνουν την διάρκεια και υποσχόμαστε ότι η «Β’ Ημέρα Καριέρας του ΔΕΤ» θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και χρήσιμη.

 

Η Πρόεδρος του τμήματος

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Σωτηρία Τριαντάρη

Καθηγήτρια ΔΕΤ ΠΔΜ