Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

 • Τριαντάρη Σωτηρία, Καθηγήτρια, ως Πρόεδρος
 • Αντωνιάδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Σαπρίκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής καθηγητής
 • Κωτσαλίδου Ευδοξία, ΕΔΙΠ
 • Βέζου Μαρίνα, ΕΔΙΠ
 • Βλάχος Γεώργιος, φοιτητής, με αναπληρωτή τον κ. Γκιούλη Ιωάννη

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

 • Αντωνιάδης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής ως Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών
 • Τριαντάρη Σωτηρία, Καθηγήτρια
 • Ζησόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής
 • Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής
 • Σαπρίκης Ευάγγελος, Αν. Καθηγητής
 • Πανυτσίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος, Καθηγητής
 • Τσιώρα Αικατερίνη, Λέκτορας

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών

 • Αντωνιάδης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής ως Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών
 • Τριαντάρη Σωτηρία, Καθηγήτρια
 • Ζησόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής
 • Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής
 • Σαπρίκης Ευάγγελος, Αν. Καθηγητής
 • Πανυτσίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος, Καθηγητής
 • Τσιώρα Αικατερίνη, Λέκτορας

Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

 • Ζησόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής
 • Αντωνιάδης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής
 • Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής
 • Σαπρίκης Ευάγγελος, Αν. καθηγητής
 • Πανυτσίδης Κωνσταντίνος, Επ. Καθηγητής

Επιτροπή Ενστάσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

 • Τριαντάρη Σωτηρία, Kαθηγήτρια
 • Τσιώρα Κατερίνα, Λέκτορας
 • Βέζου Μαρίνα, ΕΔΙΠ

Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων (Χειμερινό)

 • Τριαντάρη Σωτηρίας, Καθηγήτρια
 • Αντωνιάδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Επιτροπή Ενστάσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

 • Ζησόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής
 • Πανυτσίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Βέζου Μαρίνα, ΕΔΙΠ

Επιτροπές Αξιολόγησης Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων (Εαρινό)

 • Αντωνιάδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Πανυτσίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Ζησόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής
 • Σαπρίκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Πανυτσίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής

Επιτροπή Ενστάσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

 • Τριαντάρη Σωτηρίας, Καθηγήτρια
 • Τσιώρα Αικατερίνη, Λέκτορας
 • Βέζου Μαρίνα, ΕΔΙΠ

Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Διδασκόντων για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

 • Τριαντάρη Σωτηρίας, Καθηγήτρια, Πρόεδρος
 • Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος, Aν. Kαθηγητής, ως μέλος
 • Πανυτσίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, ως μέλος
 • Αντωνιάδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως αναπλ. μέλος
 • Ζησόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής, ως αναπλ. μέλος
 • Σαπρίκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως αναπλ. μέλος

Επιτροπή Ενστάσεων Υποψηφίων Διδασκόντων για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

 • Σερδάρης Παναγιώτης, Kαθηγητής, Πρόεδρος
 • Τσιώρα Αικατερίνη, Λέκτορας, ως μέλος
 • Βέζου Μαρίνα, ΕΔΙΠ, ως μέλος
 • Βέζου Ελένη, ΕΤΕΠ, ως αναπλ. μέλος
 • Αποστολίδου Ελισσάβετ, ΕΤΕΠ, ως αναπλ. μέλος
 • Τσιάτσιου Ευθυμία, ΕΔΙΠ, ως αναπλ. μέλος

Επιτροπή Κατατακτήριων Εξετάσεων ΠΕ

 • Τριαντάρη Σωτηρία, Καθηγήτρια, ως Πρόεδρος
 • Αντωνιάδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος
 • Σαπρίκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος
 • Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος
 • Πανυτσίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος καθηγητής, ως μέλος
 • Τσιώρα Αικατερίνη, Λέκτορας ως μέλος
 • Λοϊζου Ευστράτιος, Καθηγητής

Επιτροπή Κατατακτήριων Εξετάσεων ΙΕΚ

 • Τριαντάρη Σωτηρία, Καθηγήτρια, ως Πρόεδρος
 • Αντωνιάδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος
 • Σαπρίκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος
 • Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος
 • Πανυτσίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος καθηγητής, ως μέλος
 • Τσιώρα Αικατερίνη, Λέκτορας ως μέλος
 • Χατζηθεοδωρίδης Φώτιος, καθηγητής ως μέλος

Επιτροπή για την Επιμέλεια του Διαδικτυακού Τόπου της Σχολής

 • Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος
 • Πανυτσίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος καθηγητής, ως μέλος

Εκπρόσωποι στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΠΔΜ

 • Τριαντάρη Σωτηρία, Καθηγήτρια

Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Ερευνών του ΠΔΜ

 • Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής
 • Σαπρίκης Ευάγγελος, Αν. καθηγητής

Εκπρόσωποι στη Σύγκλητο του ΠΔΜ

 • Τριαντάρη Σωτηρία, Καθηγήτρια

Υπεύθυνος Erasmus του Τμήματος

 • Σαπρίκης Ευάγγελος, Αν. καθηγητής

Υπεύθυνος Αποφοίτων του Τμήματος

 • Αντωνιάδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής