Ενημέρωση σχετικά με τις ημερομηνίες του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Σχετικά με τις ημερομηνίες έναρξης-λήξης των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021, οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται από το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Από τη Γραμματεία