Αποστολή – Όραμα

Η οικονομική κρίση την οποία περνάει η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία, αποτελεί ευκαρία για την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας νέας στρατηγικής οικονομικής ανάπτυξης, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η υποστήριξη της εξωστρέφιας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα αυτής της προσπάθειας. Το Τμήμα μας σε επαφή με την κοινωνία και την αγορά αναγνωρίζει και στηρίζει αυτήν την ανάγκη.

Το όραμα και η αποστολή του Τμήματος μας είναι η δημιουργία ενός Διεθνούς Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό που στηρίζει την εξωστρέφεια της περιφέρειας και της εθνικής οικονομίας.

Στόχος μας είναι να εκπαιδεύουμε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με εξωστρεφή προσανταολισμό, που θα είναι πλήρως προετοιμασμένα να εργαστούν σε ένα δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, τόσο στην εθνική αγορά και οικονομία όσο και στις αγορές του εξωτερικού.

Η υλοποίηση του στόχου μας και του οράματος μας επιτυγχάνεται με :

  • την παροχή υψηλού επιπέδου και ποιότητας εκπαίδευσης που συμβαδίζει με τις εξελίξεις στην επιστήμη, την κοινωνία, και την αγορά
  • την ανάπτυξη συνεργασίων με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού
  • τη δημιουργία ανταγωνιστικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων δια βίου μάθησης για τη διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών των επιχειρήσεων της περιοχής και των γύρω περιοχών
  • τη λειτουργία ερευνητικών εργαστηρίων προσανατολισμένων στην εξωστρέφια και την περιφερειακή ανάπτυξη.