Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων

Διδακτορικά, Προσκλήσεις/Προκηρύξεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗ-Δ.Δ-2020-2021 ΦΕΚ_91_Β_27-1-2020

Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Διδακτορικά, Προσκλήσεις/Προκηρύξεις

Το Τµήµα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε την απόφαση της υπ’ αριθµ. 9/22-5-2020 και 11/11-6-2020 Συνέλευσης, επαναπροκηρύσσει, για το ακαδηµαϊκό έτος…

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το Χειμερινό εξάμηνο 2020-2021

Προσκλήσεις/Προκηρύξεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ

Περισσότερα