Σύμβουλος Σπουδών του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας έχει οριστεί ο κ. Σερδάρης Παναγιώτης. Οι φοιτητές του τμήματος μπορούν να απευθύνονται σε αυτόν, τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι:

Τηλ.: 2461068194

emailpserdaris@uowm.gr