Ο Σύμβουλος Σπουδών παρέχει στον φοιτητή την αναγκαία συμπαράσταση για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο. Στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σύμβουλος Σπουδών ορίστηκε για το ακαδ. έτος 2022-2023 με το πρακτικό αριθμ. 19/2022 ο κ. Κωνσταντίνος Πανυτσίδης και το email του είναι: panitsidisk@gmail.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Συμβούλους Σπουδών μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Σύμβουλος σπουδών