Ανάρτηση πινάκων δικαιούχων στέγασης και παραλαβής κλειδιών

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

Φοιτητών/τριών 2ου έως 5ου Έτους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την υπ΄ αριθμ. 29/5-10-2020 Γ2 απόφασή του, ενέκρινε  την εισήγηση της Επιτροπής Εφορείας Φοιτητικών Εστιών για τη  στέγαση παλαιών φοιτητών/τριών στις Φοιτητικές Εστίες Κοζάνης, Γρεβενών και Φλώρινας  για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε βάσει του επικαιροποιημένου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των φοιτητικών εστιών, από την υπ’ αριθμ. 117/29-07-2020 Συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες, να παραλάβουν το κλειδί για το δωμάτιό τους στις Φοιτητικές Εστίες, αυτοπροσώπως, από τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας των αντίστοιχων πόλεων, το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Πανεπιστημιούπολη ΠΔΜ

Κτίριο Φοιτητικών Εστιών

Τ.Κ. 50150, Κοίλα Κοζάνης

Τηλ.: 24610-68271, 68275, 68276, 68277

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

Τέρμα Ταλιαδούρη Κωνσταντίνου

Τ.Κ. 51100 Γρεβενά

Email: dnikolaou@uowm.gr

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

Εύξεινος Λέσχη Φλώρινας

Μακεδονίας – Δήμητρας Γωνία

Τ.Κ.53100 Φλώρινα

Email: vsachinidis@uowm.gr,  eakrivopoulou@uowm.grpmelidou@uowm.gr

     Πρόκειται για  δικαιούχους φοιτητές 2ου έως και 5ου έτους σπουδών. Θα ακολουθήσει και δεύτερη ανάρτηση  πινάκων, μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων, μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου  2020.

Όποιος φοιτητής/τρια για οποιονδήποτε λόγο αδυνατεί να παρευρεθεί αυτοπροσώπως  τις συγκεκριμένες ημερομηνίες για να παραλάβει κλειδί, θα πρέπει έγκαιρα να επικοινωνήσει μέσω e-mail με το αντίστοιχο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, προκειμένου να ενημερώσει για την ημερομηνία που θα παραλάβει το κλειδί. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος φοιτητής/τρια δεν ανταποκριθεί εντός των οριζόμενων προθεσμιών, ή δεν επιθυμεί να παραλάβει κλειδί, η θέση του θα παραχωρηθεί σε επιλαχόντα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να δοθεί κλειδί δωματίου είναι:

 • Να συμπληρωθεί και να υπογραφεί το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, η Υπεύθυνη Δήλωση  και
 • να έχει καταβληθεί από το δικαιούχο φοιτητή/τρια το ποσό των εκατό ευρώ (100 €), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών.

Το παραπάνω ποσό των 100€ δεν αφορά τους  φοιτητές/τριες  που εισήχθησαν με τον παλιό Εσωτερικό Κανονισμό του ΤΕΙ και κατέβαλαν το ποσό των 300€ ως εγγύηση.

 • Η κατάθεση του ποσού γίνεται στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό  ΙΒΑΝ: GR04 0110 3770 0000 3770 0104 724 του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  και ως αιτιολογία πρέπει να αναγράφει: «Ονοματεπώνυμο φοιτητή /τριας» και «Αριθμός Μητρώου Φοιτητή/τριας» .
 • Οι μη δικαιούχοι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση για επανεξέταση των στοιχείων τους, μέσα σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα από την Τρίτη 06 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου), σύμφωνα με το άρθρο 6Β παρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών 2020, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την ένσταση με τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά στην παρακάτω Διεύθυνση :

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Κτίριο Φοιτητικών Εστιών

Τ.Κ. 50150, Κοίλα Κοζάνης

Τηλ.: 24610-68271, 68275, 68276, 68277

Προς αποφυγήν και περιορισμού διάδοσης του Covid-19, παρακαλούμε να τηρούνται τα μέτρα προστασίας (χρήση μη ιατρικής μάσκας).

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

Οδηγίες για πρωτοετείς φοιτητές – Ενεργοποίηση λογαριασμών

Ενεργοποίηση ιδρυματικού λογαριασμού

Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνετε οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής (Βήμα 1ο ) και την αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών στη στη Γραμματεία του Τμήματός σας (Βήμα 2ο), είναι να μπείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://uregister.uowm.gr  για να ενεργοποιήσετε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας (Βήμα 3ο).

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενεργοποίησης πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Μπαίνετε στη σελίδα https://uregister.uowm.gr και πατάτε στο “Ενεργοποίηση λογαριασμού τώρα!
 2. Επιλέγετε “Είμαι φοιτητής” και πατάτε στο “Έναρξη ενεργοποίησης
 3. Εισάγετε τον αριθμό του κινητού σας ή τη διεύθυνση email σας και πατάτε στο “Επόμενο”. Προσοχή: δεν χρειάζεται να βάλετε και τα δύο στοιχεία, αρκεί μόνο ο αριθμός κινητού ή μόνο το email.
 4. Στην επόμενη φόρμα πρέπει να εισάγετε το PIN που λάβαμε με sms ή με email
 5. Τέλος πρέπει να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Με τον ορισμό του κωδικού, ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση του ιδρυματικού σας λογαριασμού και μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Μην ξεχάσετε να σημειώσετε και κρατήσετε σε ασφαλές μέρος το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

Αν χρειαστεί, ή αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την ενεργοποίηση, διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες .
Με τον ιδρυματικό λογαριασμό θα έχετε πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως: Ηλεκτρονική Γραμματεία ,  Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ,  e-class , email , Εύδοξος , κ.λπ.).

Αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο)

Αφού ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού και αφού περιμένετε ένα μικρό χρονικο διάτημα 1-2 ωρών (για να διασυνδεθούν οι πλατφόρμες με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό) μπορείτε να κάνετε αίτηση για έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας  https://academicid.minedu.gov.gr .  Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

Εγγραφή στην πλατφόρμα eclass

ECLASS ( https://eclass.uowm.gr ): πρόκειται για το portal των μαθημάτων όπου υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού για κάθε μάθημα, η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω ανακοινώσεων των διδασκόντων καθώς και η υποβολή των εργασιών ανά μάθημα.

Η εγγραφή στο eclass γίνεται στη διεύθυνση https://eclass.uowm.gr/modules/auth/altnewuser.php?auth=7 χρησιμοποιώντας το ίδιο username και κωδικό με τα οποία έχει γίνει η ενεργοποίηση λογαριασμού που αναφέρεται παραπάνω.

Ηλεκτρονική αλληλογραφία

Ο ιδρυματικός σας λογαριασμό αντιστοιχεί και στην πανεπιστημιακή σας διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Αν για παράδειγμα έχετε όνομα χρήστη mst 0501, η διεύθυνση email σας είναι mst0501@uowm.gr.

Μπορείτε να στείλετε ή να διαβάσετε τα μηνύματά σας στην διεύθυνση: https://webmail.uowm.gr/students  ή να ρυθμίσετε κάποιο πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στη διεύθυνση: https://noc.uowm.gr/www/services/email/emailhelp/

Άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

 • Ηλεκτρονική Γραμματεία ( https://students.uowm.gr): πρόκειται για το portal των φοιτητών όπου υπάρχει η δυνατότητα προβολής των βασικών στοιχείων φοίτησης (Ονοματεπώνυμο, ΑΜ, Τμήμα κλπ), η δυνατότητα προβολής και υποβολής δηλώσεων μαθημάτων ανά εξάμηνο φοίτησης, η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για πιστοποιητικά (π.χ. πιστοποιητικό σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας κλπ) καθώς και η προβολή των βαθμολογημένων μαθημάτων του φοιτητή.
 • Εύδοξος ( http://eudoxus.gr): η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να δηλώσουν τα συγγράμματα προτίμησής τους για τα μαθήματα που έχουν δηλώσει.
 • VPN ( https://noc.uowm.gr/www/services/vpn)
 • WiFi ( https://noc.uowm.gr/www/services/wifi)
 • ΥπηρεσίαΔΗΛΟΣ365 https://noc.uowm.gr/www/services/delos365/
 • ΥπηρεσίαG-Suite for Education : https://noc.uowm.gr/www/services/gsuite/

Επαναφορά κωδικού πρόσβασης

Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας, μπορείτε να κάνετε επαναφορά του στη διεύθυνση https://mypassword.uowm.gr .

Αιτήσεις για πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κλπ.

Για να λάβετε Βεβαιώσεις φοίτησης για κάθε νόμιμη χρήση, για προσκόμιση στη στρατολογία κλπ,  εφόσον δεν μπορείτε να προσέλθετε οι ίδιοι στη Γραμματεία του Τμήματος, έχετε δύο επιλογές:

Αφού λάβουμε την αίτησή σας, θα σας στείλουμε τη Βεβαίωση στο e-mail που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας.

 1. Να στείλετε email στο email της Γραμματείας mst@uowm.gr
 2. Να κάνετε αίτηση μέσω ΚΕΠ. Αφού λάβουμε την αίτησή σας, θα στείλουμε τη Βεβαίωση στο ΚΕΠ και θα την παραλάβετε από εκεί. Εάν επιλέξετε αυτό τον τρόπο, σας παρακαλώ να ενημερώσετε το ΚΕΠ να μας στείλει την αίτηση, με e-mail ,στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος mst@uowm.gr

Σας συνιστούμε να κάνετε αίτηση για πιστοποιητικό σπουδών για στρατολογική χρήση, μετά την παρέλευση ενός μήνα, διότι ακόμη δεν ολοκληρώθηκε η καταχώρηση του αριθμού μητρώου αρρένων στις καρτέλες των αρρένων φοιτητών μας. Εάν για κάποιο λόγο είναι επείγουσα η προσκόμιση στη στρατολογία της σχετικής βεβαίωσης (διότι έχει έρθει η κλήση για στράτευση στο φοιτητή), σας παρακαλούμε ενημερώστε τη Γραμματεία για να εξυπηρετηθείτε κατά προτεραιότητα.

Ανακοίνωση για την έναρξη χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021-Υγειονομικά Πρωτόκολλα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πρωτόγνωρες υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας, την ανάγκη για διαρκή προσαρμογή στη ρευστή κατάσταση, τις ανάγκες και τους προβληματισμούς της ακαδημαϊκής μας κοινότητας και, κυρίως, τη διασφάλιση της υγείας τόσο των φοιτητών όσο και όλων των εργαζομένων σ’ αυτό, έχει ως κύριο μέλημά του την ουσιαστική και αποτελεσματική συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ο κύριος όγκος των μαθημάτων θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο της σύγχρονης τεχνολογίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία του συνόλου των φοιτητών. Επίσης, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην υπάρχει κανενός είδους «αποκλεισμός» φοιτητή/ριας από την εκπαιδευτική διαδικασία για τεχνικούς λόγους.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων με σχετικές ενδείξεις για τη δια ζώσης ή την εξ αποστάσεως διδασκαλία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος.

Αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινους και υλικούς) γίνεται προσπάθεια να προσφερθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός μαθημάτων δια ζώσης, υπό τη σαφή προϋπόθεση της τήρησης των όρων υγιεινής και ασφάλειας για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Ως εκ τούτου και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των δια ζώσης μαθημάτων, οι φοιτητές/ριες θα πρέπει:

 • Να εισέρχονται στους χώρους του Πανεπιστημίου κάνοντας χρήση μάσκας και να τη χρησιμοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους σ’ αυτούς.
 • Να τηρούν κοινωνικές αποστάσεις.
 • Να μην παραμένουν στους χώρους του Πανεπιστημίου πριν και μετά τη λήξη μαθημάτων.
 • Να αποφεύγουν τις συναθροίσεις στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου.
 • Να απέχουν από τα διά ζώσης μαθήματα σε περίπτωση που εκδηλώσουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με Covid-19.
 • Να μην ανταλλάσουν μεταξύ τους αντικείμενα (στυλό, μολύβια, σημειώσεις κλπ.)
 • Να κάνουν χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος, που διατίθεται στους χώρους του Πανεπιστημίου.
 • Να φροντίζουν για την απολύμανση και καθαρισμό της επιφάνειας που χρησιμοποιούν (πληκτρολόγιο, έδρανο κλπ).
 • Να καλλιεργήσουν την έννοια της ατομικής ευθύνης ως αξία και στάση ζωής.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες περιέχονται στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα:

 • Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιτροπής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 • Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιτροπής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τις φοιτητικές εστίες

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των ενεργειών του να ανταποκριθεί με επιτυχία στις νέες καθημερινές προκλήσεις και προσπαθώντας να σταθεί δίπλα στους φοιτητές του, προχώρησε επίσης στη σύσταση της δομής ΜΥΦΕΟ (https://myfeo.uowm.gr/), όπου μεταξύ άλλων υπηρεσιών παρέχονται υπηρεσίες ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ covid-19 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ covid-19 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Ανακοίνωση του καθηγητή κ.Σπινθηρόπουλου

Αγαπητοί φοιτητές σας χαιρετώ.

Με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους θέλω να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνατε παρόλο τις δύσκολες συνθήκες λόγω του COVID-19.

Με το παρόν μήνυμα θέλω επίσης να παροτρύνω όλους τους φοιτητές στα μαθήματα που θα υποστηρίξω στο τρέχον ( Χειμερινό ) εξάμηνο να κάνετε αίτημα έγγραφης στο eclass των μαθημάτων.

Ακόμα και όσοι ήσασταν εγγεγραμμένοι να ξανακάνετε αίτημα εγγραφής στο eclass των μαθημάτων που θα διδαχθούν στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.

 

Καλό αρχή, καλό χειμώνα και Υγεία εύχομαι σε όλες και σε όλους.

 

Με εκτίμηση,

 

Δρ. Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος.

Επίκουρος Καθηγητής ΔΕΤ.