Δηλώσεις μαθημάτων πρωτοετών

Οι Δηλώσεις Μαθημάτων των ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ θα γίνουνε από τη Γραμματεία.