Ανακοίνωση για το μάθημα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Το μάθημα του κ. Αντωνιάδη, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στις 14 Οκτ. 2020, 9:00-10:30, δε θα πραγματοποιηθεί λόγω προσωπικού κωλύμματος του διδάσκοντα. Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση μετά από συνεννοήση με τους φοιτητές.

Ο Διδάσκων Γιάννης Αντωνιάδης