Οδηγίες για τις εξ’αποστάσεως εξετάσεις

Οδηγίες για τις εξ’αποστάσεως εξετάσεις θα βρείτε στη σελίδα https://exams.uowm.gr/.