Ανακοίνωση σχετικά με βεβαιώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις

Οι φοιτητές θα συμπληρώνουν την επισυναπτόμενη βεβαίωση, θα τη στέλνουν στο email του καθηγητή και ο καθηγητής στη Γραμματεία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΗ