Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Αγγλική Ορολογία 2

Η εξέταση του μαθήματος Αγγλική Ορολογία 2 (θεωρία) θα γίνει μέσω της πλατφόρμας moodle . Διαβάστε τις οδηγίες στις ιστοσελίδες του ΤΕΙ ή του Πανεπιστημίου

Η ταυτοποίηση μέσω zoom (αίθουσα mst1@uowm.gr) θα γίνει από τις 17.00 έως τις 17.20 (αυστηρά). Κανείς δε θα γίνει δεκτός στην αίθουσα μετά τις 17.20.  Το link υπάρχει στη σελίδα του moodle.

Η εξέταση έχει διάρκεια 15 λεπτών.

Η εξέταση του μαθήματος Αγγλική Ορολογία 2 (εργαστήριο) αφορά μόνο τους φοιτητές/-ριες που δε δικαιούνται απαλλαγής.

Θα διεξαχθεί μέσω moodle αμέσως μετά τη λήξη της εξέτασης της θεωρίας.

Η ταυτοποίηση μέσω zoom θα γίνει από τις 17.45 έως τις 18.00 (αυστηρά). Κανείς δε θα γίνει δεκτός στην αίθουσα μετά τις 18.00.  Το link υπάρχει στη σελίδα του moodle.

Η εξέταση έχει διάρκεια 15 λεπτών.

Κατερίνα Τσιώρα

Λέκτορας