Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα Αγγλική Ορολογία 1

Η εξέταση του μαθήματος Αγγλική Ορολογία 1 (θεωρία) θα γίνει μέσω της πλατφόρμας moodle . Διαβάστε τις οδηγίες στις ιστοσελίδες του ΤΕΙ ή του Πανεπιστημίου
Η ταυτοποίηση μέσω zoom (αίθουσα mst2@uowm.gr) θα γίνει από τις 15.00 έως τις 15.20 (αυστηρά). Κανείς δε θα γίνει δεκτός στην αίθουσα μετά τις 15.20. Το link υπάρχει στη σελίδα του moodle.
Η εξέταση έχει διάρκεια 20 λεπτών.
Η εξέταση του μαθήματος Αγγλική Ορολογία 1 (εργαστήριο) αφορά μόνο τους φοιτητές/-ριες που δε δικαιούνται απαλλαγής.
Θα διεξαχθεί μέσω moodle αμέσως μετά τη λήξη της εξέτασης της θεωρίας, στην ίδια αίθουσα.
Η ταυτοποίηση μέσω zoom θα γίνει από τις 15.50 έως τις 16.00 (αυστηρά). Κανείς δε θα γίνει δεκτός στην αίθουσα μετά τις 16.00. Το link υπάρχει στη σελίδα του moodle.
Η εξέταση έχει διάρκεια 15 λεπτών.
Κατερίνα Τσιώρα
Λέκτορας