Ανακοίνωση σχετικά με τα μαθήματα του κ.Σπινθηρόπουλου που εξετάστηκαν υπό την μορφή απαλλακτικής εργασίας

Για μαθήματα του κ.Σπινθηρόπουλου που εξετάστηκαν υπό την μορφή απαλλακτικής εργασίας σας ενημερώνουμε ότι:
Η περίοδος υποβολής των απαλλακτικών εργασιών έχει λήξει στις 06/09/2020 και καμία άλλη εργασία δεν θα γίνει δεκτή μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής.

ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  1. Μικροοικονομική Ανάλυση (Μικροοικονομία) (Αφορά φοιτητές του Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών και του πρώην ΤΕΙ).
    2. Διοικητική Λογιστική ( Πρόγραμμα Σπουδών πρώην ΤΕΙ).
    3. Επιχειρηματικά Σχέδια ( Πρόγραμμα Σπουδών πρώην ΤΕΙ).
    4. Αξιολόγηση Επενδύσεων ( Πρόγραμμα Σπουδών πρώην ΤΕΙ).
    5. Μακροοικονομική Ανάλυση (Μακροοικονομία) – ( Πρόγραμμα Σπουδών πρώην ΤΕΙ).