Μέλη ΔΕΠ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ζησόπουλος Δημήτριος
Προγραμματισμός Η/Υ
Email : dzisopoulos@uowm.gr
Τηλ. : 2461068000 – 1080
Βιογραφικό Σημείωμα

 

Σερδάρης Παναγιώτης
Ψυχολογία Οργάνωσης Διοίκησης και Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων
Email : pserdaris@uowm.gr
Τηλ. : 2461068000 – 1918
Βιογραφικό ΣημείωμαShort CV

 

Τριαντάρη Σωτηρία
Ηθική και Κοινωνική Φιλοσοφία
Ρητορική, Επικοινωνία και Ηγεσία
Email: striantari@uowm.gr
Τηλ.: 2461068000 – 1142
Βιογραφικό σημείωμαShort CV

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Αντωνιάδης Ιωάννης
Εταιρική Διακυβέρνηση, Αποδοτικότητα και Επενδύσεις
Email: iantoniadis@uowm.gr
Τηλ.: +30 24610 68136
Σύντομο βιογραφικό

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Σαπρίκης Βαγγέλης
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Email : esaprikis@uowm.gr
Τηλ. : 2461068000 – 1149
Γραφείο 3306
Σύντομο βιογραφικόShort CV

Σόρμας Αστέριος
Οικονομική Πολιτική και Προγραμματισμός
Email : asormas@uowm.gr
Τηλ. : 2461068000 – 1911
Βιογραφικό Σημείωμα

Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος

Διοίκηση αποδοτικότητα, βιωσιμότητα και ανάπτυξη Επιχειρήσεων

Email: kspinthiropoulos@uowm.gr
Σύντομο Βιογραφικό – Short CV

 

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

Τσιώρα Αικατερίνη
English for Specific Purposes (ESP)- Academic English
Email : atsiora@uowm.gr
Τηλ. : 2461068000 – 1192
Βιογραφικό Σημείωμα