Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές

 • Ζησόπουλος Δημήτριος
  Προγραμματισμός Η/Υ
  Email : dzisopoulos@uowm.gr
  Τηλ. : 2461068000 – 1080
  Βιογραφικό Σημείωμα
 • Σερδάρης Παναγιώτης
  Ψυχολογία Οργάνωσης Διοίκησης και Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων
  Email : pserdaris@uowm.gr
  Τηλ. : 2461068000 – 1918
  Βιογραφικό ΣημείωμαShort CV
 • Τριαντάρη Σωτηρία
  Ηθική και Κοινωνική Φιλοσοφία
  Ρητορική, Επικοινωνία και Ηγεσία
  Email: striantari@uowm.gr
  Τηλ.: 2461068000 – 1142
  Βιογραφικό σημείωμαShort CV
 • Χαριτούδη Γεωργία
  Προγραμματισμός Η/Υ με γνώση Λογιστικής
  Email : gcharitoudi@uowm.gr
  Τηλ. : 106
  Τηλ. :  2461068000 – 1142
  Βιογραφικό Σημείωμα

Επίκουροι Καθηγητές

 

 • Μπρώνη Γεωργία

Μεθοδεμπορία Επιχειρηματική Ηθική

Email: georgiabroni@yahoo.gr

Σύντομο βιογραφικό

 • Σόρμας Αστέριος
  Οικονομική Πολιτική και Προγραμματισμός
  Email : asormas@uowm.gr
  Τηλ. : 2461068000 – 1911
  Βιογραφικό Σημείωμα

 

 • Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος
Διοίκηση αποδοτικότητα, βιωσιμότητα και ανάπτυξη Επιχειρήσεων

Email: kspinthiropoulos@uowm.gr       

Short CV

 

Λέκτορες