Διοικητικό Προσωπικό

 

  • Ανθή Κυρατσού

Προϊσταμένη Γραμματείας

Εmail: akyratsou@uowm.gr

Τηλ. : 2461068000 – 1221

  • Αναστασία Λιόφα

Γραμματεία

Email : aliofa@uowm.gr

Τηλ. : 2461068000 – 1221