Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα “Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων”

Το μάθημα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων(Τριαντάρη-Βέζου) που είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη στις 6-8 στο μικρό αμφιθέατρο, θα πραγματοποιείται την ίδια ημέρα και ώρα στην αίθουσα 1307.

Παράταση προθεσμίας για τη δωρεάν σίτιση πρωτοετών φοιτητών

Παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 24:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη δωρεάν σίτιση των πρωτοετεών φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορείτε να ανατρέξετε στην από 19/09/2019 αναρτηθείσα ανακοίνωση στο κεντρικό site του Ιδρύματος καθώς και στη σελίδα Φοιτητική Μέριμνα-Σίτιση.

Αλλαγή (ημέρας και ώρας) μαθήματος κ. Βελέντζα λόγω τοπικής αργίας

Το μάθημα του Α’ εξαμήνου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11-10-2019, ώρα 12:00-15:00, λόγω της τοπικής εορτής και αργίας.

Αντ’ αυτού, θα γίνει την Τετάρτη 9-10-2019, ώρα 16:30-18:00.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Καθηγητής Δρ. Γιάννης Βελέντζας

 

Δήλωση group στα εργαστήρια πληροφορικής(π. ΤΕΙ)

Τα  groups των εργαστηρίων του Τμήματος  έχουν αναμορφωθεί. Παρακαλούνται οι φοιτητές του π. ΤΕΙ να επισκεφθούν το TEI on line  για νέα δήλωση.

Προς διευκόλυνση των φοιτητών στη δήλωση group, θα παρέχεται καθημερινά βοήθεια στο εργαστήριο 2101 από τους καθηγητές, κατά τις ώρες: 10:00-13:00.