Ανακοίνωση του καθηγητή κ.Σπινθηρόπουλου

Αγαπητοί φοιτητές σας χαιρετώ,
Όσοι δεν έχετε κάνει αίτημα εγγραφής στα μαθήματα που υποστηρίζω και θα εξετάσω υπό την μορφή απαλλακτικής εργασίας στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου του 2020 παρακαλείσθε να προχωρήσετε άμεσα σε αίτημα εγγραφής.
Τις επόμενες ημέρες θα σταλεί ανακοίνωση μέσω του e class των μαθημάτων για το είδος, το μέγεθος και τις προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν οι εργασίες που θα υποβληθούν για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου του 2020.
Τονίζω ότι θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με την εξεταστική του Ιουνίου – Ιουλίου του 2020, δηλαδή η υποβολή των εργασιών θα γίνει μέσω του συστήματος e class και μόνο.
Με εκτίμηση,
Δρ. Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής Δ.Ε.Τ.

Ανακοίνωση της καθηγήτριας κ.Τριαντάρη

Οι φοιτητές που χρωστάνε τα μαθήματα της κας Τριαντάρη Σωτηρίας να μπούνε στο αντίστοιχο e class του Πανεπιστημίου προκειμένου να ενημερωθούνε για τις εργασίες.

Τριαντάρη Σωτηρία

Ανακοίνωση του καθηγητή κ.Ζησόπουλου

Τα μαθήματα Υπολογιστές 1 και 2, Επιστήμη Δεδομένων και Ελεγκτική και όποιο άλλο μου ανατεθεί σε ΤΕΙ, ΔΕ και ΔΕΤ ΠΑΔΥΜ θα εξετασθούν με απαλλακτικές εργασίες

Οδηγίες για κάθε μαθημα και γενικές οδηγίες στο

https://sites.google.com/site/sdokozani/

 ή http://www.uowm.org/

ειμαι καθημερινα στο γραφείο 6-9 πρωι διόρθωση εργασιών στο τηλεφωνο 2461068083 και αν χρειασθεί στην άιθουσα 1

EMAIL αναγκης zissopoulosdim@gmail.com

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7ferR1clZBOX–rbM8ojQgQR5XIUZIG62uMtV8XB5cbYOcw/viewform

από 25 Αυγουστου κα μετα.

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων_Καθηγητές

Ο Καθηγητής:

 • Είναι υποχρεωμένος να ενημερωθεί για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας εξετάσεων και να προβεί στις απαραίτητες δοκιμές ώστε απρόσκοπτα και αποτελεσματικά να διενεργήσει τις εξετάσεις του.
 • Είναι υποχρεωμένος να ετοιμάσει τα θέματα των εξετάσεων και να οργανώσει την εισαγωγή τους στην πλατφόρμα με τρόπο που να διασφαλίζει την άρτια εξέταση των φοιτητών.
 • Οφείλει να βρίσκεται εγκαίρως στην ηλεκτρονική αίθουσα προκειμένου, κατά τη συνολική δίωρη εξέταση, στα 30 πρώτα λεπτά να διενεργήσει τον απαραίτητο έλεγχο του εξοπλισμού του και να ταυτοποιήσει τους προς εξέταση φοιτητές, στη συνέχεια και από τη στιγμή που θα αναρτηθούν τα θέματα, ο χρόνος επίλυσής τους δεν μπορεί να ξεπερνά τα 90 λεπτά.
 • Σε περίπτωση που δεν μπορεί να προσέλθει στις εξετάσεις ή πρόκειται να καθυστερήσει οφείλει εγκαίρως και με δική του ευθύνη, να βρει αντικαταστάτη.
 • Ζητά από τους φοιτητές να επιδείξουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, με ευκρινή φωτογραφία κατόχου και με βάση το παρουσιολόγιο που λαμβάνει από τη Γραμματεία, πιστοποιεί τον φοιτητή.
 • Δεν επιτρέπεται σε κανένα φοιτητή να εισέλθει στην αίθουσα μετά την παρέλευση 30 λεπτών από την έναρξη της εξέτασης εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
 • Περιγράφει τη διαδικασία εξέτασης.
 • Διαπιστώνει παρατυπία, κάνει την πρώτη παρατήρηση διακριτικά μέσα από το chat, εκτός και αν διαταράσσεται η ομαλή διαδικασία της εξέτασης.
 • Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, ο Καθηγητής ακυρώνει το γραπτό του φοιτητή. Ο φοιτητής καλείται να αποχωρήσει από την ψηφιακή αίθουσα και το περιστατικό καταγράφεται και αναφέρεται στο Τμήμα. Στη συνέχεια με βάση τη σοβαρότητα του εν λόγω παραπτώματος, το θέμα θα συζητείται στη Σύγκλητο του ΠΔΜ.
 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής θέλει να διακόψει την εξέταση για λόγους ανάγκης, του επιτρέπεται να αποχωρήσει από την αίθουσα για 5 λεπτά.
 • Δεν επιτρέπει σε κανένα φοιτητή την αποχώρησή του από την αίθουσα εξετάσεων πριν τη παρέλευση τριάντα (30) λεπτών από τη στιγμή που έχουν δοθεί και έχουν γίνει ορατά τα θέματα.
 • Ο Καθηγητής μεριμνά για την ταυτοποίηση των εξεταζομένων κατά τη διάρκεια της εξέτασης και όποτε το κρίνει αναγκαίο.
 • Κρατά πρακτικό παρουσιολογίου εξεταζομένων.
 • Υποχρεούται να καταθέσει βαθμολογία στο χρονικό διάστημα που ορίζει η απόφαση της Συγκλήτου.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής της εξέτασης για τεχνικούς ή ακόμη και έκτακτους προσωπικούς λόγους, η εξέταση του μαθήματος μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα.

Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου ως προς την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 και το Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 117/29-07-2020  συνεδρίασή της ενέκρινε την τροποποίηση του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου ως προς την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 και το Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ως εξής:

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 31.08.2020 – 09.10.2020
Χειμερινό εξάμηνο (13 εβδομάδες μαθημάτων) 12.10.2020 – 23.12.2020 & 07.01.2021 – 22.01.2021

ΗΜΕΡΕΣ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

 • Εθνική εορτή: 28 Οκτωβρίου 2020
 • Επέτειος Εξέγερσης του Πολυτεχνείου: 17 Νοεμβρίου 2020
 • Διακοπές Χριστουγέννων: 24 Δεκεμβρίου 2020 έως και 6 Ιανουαρίου 2021
 • Καθαρά Δευτέρα: 15 Μαρτίου 2021
 • Εθνική εορτή: 25 Μαρτίου 2021
 • Διακοπές Πάσχα: 24 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2021
 • Αγίου Πνεύματος: 21 Ιουνίου 2021
 • Ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης των Γρεβενών: 13 Οκτωβρίου 2020
 • Ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης της Πτολεμαΐδας: 15 Οκτωβρίου 2020
 • Ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης της Καστοριάς: 11 Νοεμβρίου 2020
 • Ημέρα διεξαγωγής φοιτητικών εκλογών

Κανονισμός εκ αποστάσεως γραπτών εξετάσεων σε φυσική κόλλα για Καθηγητές και Φοιτητές

Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση με φυσική κόλλα:

 • Ο Καθηγητής είναι υποχρεωμένος να ενημερωθεί για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας εξετάσεων και να προβεί στις απαραίτητες δοκιμές ώστε απρόσκοπτα και αποτελεσματικά να διενεργήσει τις εξετάσεις του.
 • Ο Καθηγητής οφείλει να βρίσκεται εγκαίρως στην ηλεκτρονική αίθουσα προκειμένου στα 30 πρώτα λεπτά να διενεργήσει τον απαραίτητο έλεγχο του εξοπλισμού του και να ταυτοποιήσει τους υπό εξέταση φοιτητές.
 • Ο Καθηγητής σε περίπτωση που δεν μπορεί να προσέλθει στις εξετάσεις ή πρόκειται να καθυστερήσει, οφείλει εγκαίρως και με δική του ευθύνη να βρει αντικαταστάτη.
 • Ο Καθηγητής ζητά από τον φοιτητή να του δείξει τη ακαδημαϊκή ταυτότητά του με ευκρινή φωτογραφία κατόχου και με βάση το παρουσιολόγιο που παίρνει από τη Γραμματεία πιστοποιεί τον φοιτητή.
 • Κανένας φοιτητής δεν μπορεί να γίνει δεκτός στην αίθουσα αφού περάσουν 30 λεπτά από την έναρξη της εξέτασης εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
 • Ο Καθηγητής περιγράφει τη διαδικασία εξέτασης.
 • Ο Καθηγητής είναι υποχρεωμένος να αποστείλει τα θέματα των εξετάσεων σε όλους τους φοιτητές την ώρα έναρξης των εξετάσεων, μέσω της πλατφόρμας Zoom. H διάθεση των θεμάτων μπορεί να γίνεται και τμηματικά μέσω share screen (π.χ. κάθε 10 λεπτά ένα θέμα).
 • Οι φοιτητές θα πρέπει να εφοδιαστούν με αρκετές λευκές κόλλες Α4. Στην πρώτη κόλλα απαντήσεων (κόλλα αναφοράς ή χαρτί Α4) θα πρέπει να γράψει ο φοιτητής, με τον γραφικό του χαρακτήρα, τον αριθμό μητρώου και έναν τυχαίο κωδικό που θα αποσταλεί σε όλους από τον Καθηγητή μέσω του εργαλείου Chat του Zoom. Ο Καθηγητής έχει τη δυνατότητα με share screen μέσω του Zoom ή με μετατόπιση της κάμερας του κινητού στην οθόνη του υπολογιστή να ταυτοποιήσει περαιτέρω τον φοιτητή.
 • Ο Καθηγητής που διαπιστώνει παρατυπία κάνει την πρώτη παρατήρηση διακριτικά μέσα από το chat, εκτός και αν διαταράσσεται η ομαλή διαδικασία της εξέτασης.
 • Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, ο Καθηγητής ακυρώνει το γραπτό του φοιτητή. Ο φοιτητής καλείται να αποχωρήσει από την αίθουσα και το περιστατικό καταγράφεται, αναφέρεται στο Τμήμα και από εκεί, με βάση τη σοβαρότητα του εν λόγω παραπτώματος, το θέμα θα συζητείται στη Σύγκλητο του ΠΔΜ.
 • Δέκα λεπτά πριν το πέρας των εξετάσεων, ο Καθηγητής αποστέλλει νέο τυχαίο κωδικό μέσω chat σε όλους τους φοιτητές και τους καλεί να τον γράψουν στο πάνω μέρος της κάθε κόλλας απαντήσεων. Παράλληλα, ζητείται από τους φοιτητές η ψηφιοποίηση των απαντήσεων με οποιονδήποτε διαθέσιμο τρόπο (π.χ. φωτογραφία μέσω κινητού). Για καλύτερα αποτελέσματα οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν προγράμματα σκαναρίσματος μέσω κινητού όπως camscanner ή adobe scan. Τα ψηφιακά αρχεία ανεβαίνουν (upload) στο e class  ή στο moodle μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Η ευθύνη για την ορθή ψηφιοποίηση των απαντήσεων είναι του εξεταζόμενου φοιτητή και στην περίπτωση που οι απαντήσεις δεν είναι ευδιάκριτες, τότε είναι στην κρίση του καθηγητή να τις λάβει υπόψη.
 • Κανένας φοιτητής δεν δύναται να αποστείλει απαντήσεις παρά μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο.
 • O Καθηγητής στη διάρκεια της εξέτασης και όποτε το κρίνει αναγκαίο μεριμνά για την ταυτοποίηση των εξεταζόμενων. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσει από κάποιον φοιτητή να γράψει σε μια κόλλα έναν οποιονδήποτε τυχαίο κωδικό που θα του στείλει στο chat και αυτός να το μοιραστεί με share screen μέσω του Zoom ή με μετατόπιση της κάμερας του κινητού στην οθόνη του υπολογιστή. Στη συνέχεια μπορεί να ζητήσει από τον φοιτητή να συνεχίσει την επίλυση των θεμάτων στην συγκεκριμένη σελίδα.
 • Στην περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής της εξέτασης για τεχνικούς ή ακόμη και έκτακτους προσωπικούς λόγους, η εξέταση του μαθήματος μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα.

Απαιτήσεις εξοπλισμού για εξ αποστάσεως εξετάσεις εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Οι φοιτητές που δεν διαθέτουν τον παρακάτω εξοπλισμό για τη συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις θα πρέπει πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου και έως τις 18 Ιουνίου, να καταθέσουν ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο http://applications.uowm.gr/generic.php?applicationid=9 υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνουν την αδυναμία συμμετοχής τους στις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις. Το Ίδρυμα θα φροντίσει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, παρέχοντας τους τον απαιτούμενο εξοπλισμό στα εργαστήρια/εγκαταστάσεις του στην πόλη της Κοζάνης. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν αναλυτικά με email για την διεύθυνση του κτηρίου/ εργαστηρίου και τα μέτρα που θα ληφθούν προκειμένου να τηρηθούν οι απαιτούμενοι κανόνες υγιεινής.

Απαιτήσεις εξοπλισμού για εξ’ αποστάσεως εξετάσεις:

 • Σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Ηχεία Η/Υ ή ακουστικά, και μικρόφωνο
 • Κάμερα (webcam) εσωτερική ή εξωτερική (usb)
 • Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα
 • Windows 10 Home, Pro, ή Enterprise έκδοση
 • Windows 8 ή 8.1
 • Windows 7
 • Windows Vista με SP1 ή νεότερη
 • macOS X με έκδοση macOS 10.9 ή νεότερη

Υποστηριζόμενοι φυλλομετρητές:

 • Για λειτουργικό Windows: IE 11+,Edge 12+, Firefox 27+, Google Chrome 30+
 • Για λειτουργικό Mac OS: Safari 7+,Firefox 27+, Google Chrome 30+

Απαιτήσεις σε Επεξεργαστή και μνήμη του Η/Υ:

 • Επεξεργαστής τουλάχιστον δύο πυρήνων Dual Core ταχύτητας 2Ghz ή υψηλότερο
 • i3,i5,i7 ή AMD
 • Εγκατεστημένη μνήμη RAM 2Gb ή περισσότερη

Όλοι οι υπολογιστές μετά το 2010 ικανοποιούν τις προαναφερθείσες απαιτήσεις.

Προεγκατεστημένες εφαρμογές:

 • Ένα τουλάχιστον από τους υποστηριζόμενους φυλλομετρητές που αναφέραμε στην παραπάνω ενότητα
 • Την τελευταία έκδοση της εφαρμογής Zoom Client for Meetings από τη διεύθυνση https://zoom.us/download
 • Την τελευταία έκδοση της εφαρμογής Safe Exam Browser aπό τη διεύθυνση https://exams.uowm.gr

* Οδηγίες για την εγκατάσταση των απαιτούμενων εφαρμογών ο χρήστης μπορεί να βρει στο δικτυακό τόπο του ιδρύματος https://help.uowm.gr

Γενικές παρατηρήσεις

 • Ο Η/Υ του χρήστη θα πρέπει να ικανοποιεί όλες τις παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης.
 • O χρήστης θα πρέπει να κάνεις όλες τις απαραίτητες δοκιμές μετά την εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού στον Η/Υ.
 • Για τη δοκιμή της ορθής εγκατάστασης της εφαρμογής ΖΟΟΜ και του εξοπλισμού της κάμερας και του μικροφώνου του Η/Υ θα πρέπει ο χρήστης να επισκεφτεί και να κάνει τον έλεγχο στη διεύθυνση http://zoom.us/test (Οδηγίες για την εγκατάσταση των απαιτούμενων εφαρμογών ο χρήστης μπορεί να βρει στο δικτυακό τόπο του ιδρύματος https://help.uowm.gr).
 • To κάθε τμήμα θα πραγματοποιήσει δοκιμαστικές εξετάσεις προκειμένου να εξοικειωθούν με τη διαδικασία φοιτητές και καθηγητές.
 • Κατά την είσοδο στην εφαρμογή ΖΟΟΜ θα πρέπει ο χρήστης να εισάγει το ονοματεπώνυμο του ακολουθούμενο από τον αριθμό μητρώου του, όπως αυτά αναγράφονται στην ακαδημαϊκή του ταυτότητα, για τη χρήση στη διαδικασία ταυτοπροσωπίας που θα ακολουθήσει στη διάρκεια της εξέτασης.
 • Ο χρήστης καλό θα ήταν να έχει ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα (εγκατεστημένα όλα τα updates), ενημερωμένο φυλλομετρητή και ενημερωμένα στις τελευταίες τους εκδόσεις όλα τα απαραίτητα προγράμματα για την ομαλή διενέργεια της εξέτασης.
 • Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει κάμερα υπολογιστή, τότε θα πρέπει να εγκαταστήσει το πρόγραμμα Zoom Client for Meetings στο κινητό του τηλέφωνο και να συνδεθεί στην εικονική αίθουσα εξέτασης με αυτή τη συσκευή, ενώ θα χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή του για την γραπτή εξέταση.
 • Σε περίπτωση που η εξέταση απαιτεί γραπτές εξετάσεις σε χαρτί, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εγκατεστημένη εφαρμογή λήψης φωτογραφιών σε καλή ανάλυση, όπως το PhotoScan της Google που είναι διαθέσιμο για iOS και Android, ή να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή λήψης φωτογραφιών του κινητού του προκειμένου να επισυνάψει την κόλλα εξέτασης στο Chat της εφαρμογής Zoom.
 • Σε περίπτωση που η εξέταση απαιτεί σχεδίαση σε υπολογιστή, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εγκατεστημένη εφαρμογή σχεδίασης, όπως το mspaint (ζωγραφική) για Windows ή το paint για MAC OS.
 • Ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Προσοχή: Κατά την διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση άλλων προγραμμάτων όπως εφαρμογών απομακρυσμένης σύνδεσης (π.χ. teamviewer), ούτε η χρήση εικονικών μηχανών (π.χ. Virtualbox).