Πρόσκληση σε διάλεξη με ομιλητή τον κ.Ανδρέα Κουτούπη, μέσω του Εργαστηρίου “Επικοινωνία στη Διοίκηση και Τεχνολογία”

Δράσεις Εργαστηρίου

Σας προσκαλούμε στην διάλεξη που θα γίνει με ομιλητή τον κ.Ανδρέα Κουτούπη, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολής Οικονομικών Επιστημών ,Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στα πλαίσια λειτουργίας  του Εργαστηρίου «Επικοινωνία στη Διοίκηση και Τεχνολογία…

Περισσότερα

Πρόσκληση σε διάλεξη με ομιλητή τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης κ.Κωσταντίνο Ζοπουνίδη, μέσω του Εργαστηρίου “Επικοινωνία στη Διοίκηση και Τεχνολογία ” του ΔΕΤ ΠΔΜ

Δράσεις Εργαστηρίου

Σας προσκαλούμε στην διάλεξη που θα γίνει με ομιλητή τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης κ.Κωσταντίνο Ζοπουνίδη, (Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Πανεπιστήμιο Κρήτης) στο πλαίσιο λειτουργίας του Εργαστηρίου «Επικοινωνία στη Διοίκηση…

Περισσότερα