Δηλώσεις μαθημάτων πρωτοετών

Πρωτοετείς φοιτητές

Οι Δηλώσεις Μαθημάτων των ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ θα γίνουνε από τη Γραμματεία.

Περισσότερα

Οδηγίες για πρωτοετείς φοιτητές – Ενεργοποίηση λογαριασμών

Πρωτοετείς φοιτητές

Ενεργοποίηση ιδρυματικού λογαριασμού Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνετε οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής (Βήμα 1ο ) και την αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών στη…

Περισσότερα

Εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοετείς φοιτητές

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την Φ.153/130532/Α5/29-9-2020 Υπουργική Απόφαση, δίνεται η δυνατότητα «ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή…

Περισσότερα

Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς τη χρήση ΑΜΚΑ

Πρωτοετείς φοιτητές

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.251/128839/Α5/25-09-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά τις εγγραφές των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς την χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),…

Περισσότερα