CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

To Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει για 4η χρονιά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957/2022 (Α’ 141), το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο:

«Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ»

Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η εκπαίδευση στην οργάνωση, δημιουργία και διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, την ενσωμάτωση τεχνικών ηλεκτρονικού επιχειρείν σε παραδοσιακές επιχειρήσεις, αλλά και στη χρήση σύγχρονων τεχνικών ψηφιακού μάρκετινγκ από επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Στόχος είναι η εξειδικευμένη και εφαρμοσμένη επιστημονική εκπαίδευση και έρευνα σε σύγχρονα θέματα και πρακτικές ηλεκτρονικού επιχειρείν και ψηφιακού μάρκετινγκ. Η εκπαίδευση, η έρευνα και οι πρακτικές ασκήσεις του προγράμματος εστιάζονται σε θέματα απόκτησης ικανοτήτων και εμπειρίας μέσα από την εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων με παράλληλη θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση στα απαραίτητα πεδία του ψηφιακού περιβάλλοντος, για τη δημιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων εστιασμένων στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, τον ψηφιακό μετασχηματισμό υπαρχόντων επιχειρήσεων και οργανισμών, και στη βελτίωση και ανάπτυξη της προβολής επιχειρήσεων και οργανισμών με τη χρήση αρχών μάρκετινγκ και τεχνικών συμβατών με το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και τεχνολογία.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ». Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) ECTS (European Credit Transfer System), σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, δεκατριών (13) πλήρων διδακτικών εβδομάδων. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης και απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία έτη από την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Η παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α’ και Β’. Κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία. Πέραν των παραπάνω μαθημάτων θα προγραμματιστούν επιπρόσθετα σεμιναριακά και φροντιστηριακά μαθήματα, τα οποία θα προσφέρονται στους φοιτητές κατ’ επιλογήν.

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται σε σαράντα (40) φοιτητές. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, είναι δυνατή η λειτουργία 2ου τμήματος, που θα τροποποιεί τον αριθμό των εισακτέων και τον αριθμό των τμημάτων σε κάθε κύκλο σπουδών, με αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισμού.

Τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί σε 2.500€ συνολικά για το πρόγραμμα, τα οποία μπορούν να καταβληθούν ως εξής: 1.000€ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο, τα 750€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο 2ο εξάμηνο, και τα 750€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 3ο εξάμηνο. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:

 • τα άρθρα 86 και 418 του Ν.4957/2022,
 • την απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αριθμ. 108990/Ζ1/08-09-2022 (Β’ 4899)
 • την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται κάθε χρόνο και αφορά στο ύψος του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.

Το ΠΜΣ θα χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα μαθήματα με την περιγραφή τους και οι διδακτικές μονάδες ανά μάθημα αναφέρονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ (ΦΕΚ Β’ 6704/31-12-2021) και βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στο https://ebdm.uowm.gr.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 • Αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ, σε ειδικό έντυπο, που περιλαμβάνει και φωτογραφία ταυτότητας.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας επιπέδου οποιουδήποτε επιπέδου και πάνω και δεύτερης ξένης γλώσσας αν υπάρχει.
 • Άλλα πιστοποιητικά (πχ. επαγγελματικής εμπειρίας, παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων κ.λπ.) για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση.
 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
 • Μια (1) φωτογραφία ταυτότητας.

Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη μοριοδότηση είναι τα ακόλουθα:

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (70%) Μέγιστος αριθμός α.μ.
Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών με αναγωγή σε άριστα το 10 (συντ. Βαρύτητας 2) (Π.χ: 10×2=20) 20
Αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο του ΠΜΣ 15
Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα/σεμινάρια με σχετικό αντικείμενο 10
Αποδεδειγμένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας οποιουδήποτε επιπέδου. 10
Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο του ΠΜΣ (μέγιστη βαθμολογία το 15) 15
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (30%) Μέγιστος αριθμός α.μ.
Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης 30

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών, που έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται σε τρεις φάσεις:

Α’ Φάση Προκριματική:

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ ελέγχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία σχετικά με τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί. Στη συνέχεια καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη.

Β’ Φάση:

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ διαμορφώνει την κατάταξη των υποψηφίων με την κατάρτιση σχετικού πίνακα. Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με σχετικό πρωτόκολλο ανάρτησης. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Γ’ Φάση:

Μετά την εξέταση των ενστάσεων η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει τον τελικό πίνακα αξιολόγησης. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στο email ebdm@uowm.gr από τις 06/06/2023 μέχρι τις 15/09/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

Α) Στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://ebdm.uowm.gr

Α) Στη Γραμματεία του ΠΜΣ, τηλ.: 24610-56654, 24610-68157 και email: ebdm@uowm.gr

 1. B) Στο Διευθυντή του ΠΜΣ (Δρ. Αντωνιάδη Ιωάννη), τηλ. 24610-68136 και email: iantoniadis@uowm.gr

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Ιωάννης Αντωνιάδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

 

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • English