Πρόσκληση | Διαδικτυακή Ημερίδα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με θέμα: « ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. – Ένας ανεξάρτητος πυλώνας στήριξης της ελεύθερης έρευνας: τέσσερα χρόνια λειτουργίας»

Εκδηλώσεις

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), με αφορμή τη λήξη της θητείας του Επιστημονικού του Συμβουλίου, σας  π ρ ο σ κ α λ ε ί  στην ημερίδα με θέμα «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. –  Ένας ανεξάρτητος…

Περισσότερα

Online Σεμινάριο για την Τέχνη του Κινηματογράφου από το ESN Western Macedonia

Εκδηλώσεις

Το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Erasmus Student Network Western Macedonia), θα υλοποιήσει το Σάββατο 27 Μαρτίου και ώρα 5:30 μ.μ., online σεμινάριο με τίτλο “Η τέχνη του…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Βιωματικού Εργαστηρίου

Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω…

Περισσότερα